Волонтерська діяльність Університету у часі війни

Участь Університету у суспільно-політичному житті

Міжнародна співпраця Університету

Наукова діяльність Університету

Діяльність органів студентського самоврядування Університету

СЛАВА УКРАЇНІ!

Львівський університет бізнесу та права приймає на навчання внутрішньо переміщених осіб на пільгових умовах.  

Для зв’язку скористайтесь, будь-ласка, електронною поштою Університету business_law@ukr.net

_________________

Герб ЛУБП

Львівський університет бізнесу та права – вищий навчальний заклад ІІІ – IV рівня акредитації, який здійснює підготовку спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і «магістр». Науково-педагогічний потенціал університету складають 24 доктори наук і 53 кандидати наук.

Університет характеризується високим рівнем забезпечення комп’ютерною технікою, розвитком сучасних інформаційних технологій в управлінні та навчанні.

Навчально-виховний процес спрямований на забезпечення належного рівня кваліфікації фахівців відповідно до державних стандартів. Зокрема, у Львівському університеті бізнесу та права готують фахівців за такими спеціальностями:

 • 011 Освітні, педагогічні науки

 • 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 • 025 Музичне мистецтво

 • 028 Менеджмент соціокультурної діяльності

 • 053 Психологія

 • 061Журналістика

 • 071 Облік і оподаткування

 • 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

 • 081 Право

 • 121 Інженерія програмного забезпечення

 • 241 Готельно-ресторанна справа

 • 242 Туризм і рекреація

 • 281 Публічне управління та адміністрування

 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 • 293 Міжнародне право

ПЕРЕВАГИ ЗВО «ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ ТА ПРАВА»

 

 • курси із підготовка до складання НМТ

 • навчання на військовій кафедрі

 • діє програма подвійного диплому із закладами вищої освіти Республіки Польща    та Словацької Республіки

 • можливість продовжити навчання у магістратурі, аспірантурі, докторантурі

 • діяльність спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій

 • наявність гуртожитку

 • автошкола та курси підготовки охоронців

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЗВО «ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ ТА ПРАВА»

 Здійснює набір здобувачів на базі 9 та 11 класу за спеціальностями:

 • 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

 • 081 Право

 • 123 Комп’ютерна інженерія

 • 241 Готельно-ресторанна справа

 • 242 Туризм і рекреація

Випускники отримують свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти, диплом  молодшого бакалавра та мають можливість продовжити навчання на 3 курсі Університету за обраною спеціальністю.

Користуючись послугами Центру міжнародної освіти, що є структурним підрозділом ЛУБП, Ви маєте унікальну можливість співпрацюючи з Львівським університетом бізнесу та права здобути не лише грунтовні знання за обраною Вами спеціальністю, але й пройти на дистанційній чи стаціонарній основі курс навчання у престижних іноземних вищих навчальних закладах (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie; Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University) та одержати польський, американський диплом про вищу освіту за спеціальностями:

 • право;

 • кримінологія і судово-медична експертиза;

 • управління;

 • фінанси і рахунки;

 • міжнародні відносини;

 • соціологія;

 • психологія;

 • туризм і відпочинок;

 • та ін.

Навчання відбувається на базі провідних іноземних вищих навчальних закладів.

У ЗВО “Львівський університет бізнесу та права” діють докторантура та аспірантура з таких спеціальностей: 051 Економіка, 081 Право

Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності
1. 05 Соціально-поведінкові науки 051 Економіка
2. 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
3. 07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг
4. 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
5. 08 Право 081 Право
6. 23 Соціальна робота 232 Соціальне забезпечення

До аспірантури приймаються особи, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

У Львівському університеті бізнесу та права діють спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних, економічних наук за спеціальностями.

Під час навчання в аспірантурі надається змога здачі в університеті кандидатських іспитів з філософії, іноземної мови та зі спеціальності.

Форма власності: приватна.

т.в.о. Ректора: доктор економічних наук, професор, Семчук Жанна Віталіївна.

Матеріально-технічна база: у розпорядженні студентів і викладачів знаходиться 28 навчальних приміщень, з них 16 – навчальні аудиторії і лабораторії, 3 комп’ютерні аудиторії, бібліотека з читальним залом, спортивний і актовий зал, їдальня та спортивні майданчики, гуртожиток покращеного планування з блоком обслуговування, медпункт. Військова підготовка здійснюється на матеріально-технічній базі Академії Сухопутних військ ім. Гетьмана П. Сагайдачного. Здобуття вищої освіти за кордоном здійснюється на базі провідних іноземних вищих навчальних закладів – Горнослазької Вищої Школи Комерції ім. Войцеха Корфантего (Польща, м. Катовіце), Школи вищої освіти в громадській та індивідуальній безпеці «APEIRON» (Польща, м. Краків), Вищої школи бізнесу (Польща, м. Нови Сонч) та National-Louis University (США, м. Чикаго).

Працевлаштування випускників: випускники по завершенню навчання зможуть працювати бухгалтерами, аудиторами, економістами та фінансовими менеджерами на підприємствах різних форм власності, банкірами, юристами, суддями та ін.