Volunteer activity of the University during the war

Participation of the University in social and political life

International cooperation of the University

Scientific activity of the University

Activities of the student self-government bodies of the University

GLORY TO UKRAINE!

Lviv University of Business and Law accepts internally displaced persons on preferential terms. 

Please use the University e-mail for communicationbusiness_law@ukr.net

_________________

Герб ЛУБП

Lviv University of Business and Law – a higher educational institution of the III-IV accreditation level, which trains specialists of the educational qualification level “bachelor” and “master”. The scientific and pedagogical potential of the university consists of 24 doctors of sciences and 53 candidates of sciences.

The university is characterized by a high level of provision of computer equipment, the development of modern information technologies in management and education.

The educational process is aimed at ensuring the appropriate level of qualification of specialists in accordance with state standards. In particular, the Lviv University of Business and Law trains specialists in the following specialties:

 • 011 Освітні, педагогічні науки

 • 023 Fine art, decorative art, restoration

 • 025 Музичне мистецтво

 • 028 Musical art

 • 053 Psychology

 • 061 Journalism

 • 071 Accounting and taxation

 • 072 Finance, banking, insurance and stock market

 • 081 Right

 • 121 Software engineering

 • 241 Hotel and restaurant business

 • 242 Tourism and recreation

 • 281 Public management and administration

 • 291 International relations, public communications and regional studies

 • 293 International law

ADVANTAGES OF Lviv UNIVERSITY OF BUSINESS AND LAW

 

 • preparation courses НМТ

 • studying at the military department

 • there is a double degree program with institutions of higher education of the Republic of Poland and the Slovak Republic

 • the opportunity to continue studying in master’s, postgraduate, doctoral studies

 • activities of specialized academic councils for the defense of theses

 • availability of a dormitory

 • driving school and security guard training courses

VOCATIONAL COLLEGE OF Lviv UNIVERSITY OF BUSINESS AND LAW

 It recruits applicants based on the 9th and 11th grades in the following specialties:

 • 072 Finance, banking, insurance and stock market

 • 081 Right

 • 123 Computer Engineering

 • 241 Hotel and restaurant business

 • 242 Tourism and recreation

Graduates receive a certificate of completion of general secondary education, a junior bachelor’s diploma and have the opportunity to continue their studies in the 3rd year of the University in the chosen specialty.

By using the services of the Center for International Education, which is a structural unit of the Lviv University of Business, you have a unique opportunity to cooperate with the Lviv University of Business and the right to acquire not only thorough knowledge in your chosen specialty, but also to complete a course of study at prestigious foreign higher education institutions on a distance or stationary basis educational institutions (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie; Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University) and receive польський, американський diploma of higher education for specialties:

 • право;

 • кримінологія і судово-медична експертиза;

 • управління;

 • фінанси і рахунки;

 • міжнародні відносини;

 • соціологія;

 • психологія;

 • туризм і відпочинок;

 • та ін.

Навчання відбувається на базі провідних іноземних вищих навчальних закладів.

У ЗВО “Львівський університет бізнесу та права” діють докторантура та аспірантура з таких спеціальностей: 051 Економіка, 081 Право

Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності
1. 05 Соціально-поведінкові науки 051 Економіка
2. 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
3. 07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг
4. 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
5. 08 Право 081 Право
6. 23 Соціальна робота 232 Соціальне забезпечення

До аспірантури приймаються особи, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

У Львівському університеті бізнесу та права діють спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних, економічних наук за спеціальностями.

Під час навчання в аспірантурі надається змога здачі в університеті кандидатських іспитів з філософії, іноземної мови та зі спеціальності.

Форма власності: приватна.

т.в.о. Ректора: доктор економічних наук, професор, Семчук Жанна Віталіївна.

Матеріально-технічна база: у розпорядженні студентів і викладачів знаходиться 28 навчальних приміщень, з них 16 – навчальні аудиторії і лабораторії, 3 комп’ютерні аудиторії, бібліотека з читальним залом, спортивний і актовий зал, їдальня та спортивні майданчики, гуртожиток покращеного планування з блоком обслуговування, медпункт. Військова підготовка здійснюється на матеріально-технічній базі Академії Сухопутних військ ім. Гетьмана П. Сагайдачного. Здобуття вищої освіти за кордоном здійснюється на базі провідних іноземних вищих навчальних закладів – Горнослазької Вищої Школи Комерції ім. Войцеха Корфантего (Польща, м. Катовіце), Школи вищої освіти в громадській та індивідуальній безпеці «APEIRON» (Польща, м. Краків), Вищої школи бізнесу (Польща, м. Нови Сонч) та National-Louis University (США, м. Чикаго).

Працевлаштування випускників: випускники по завершенню навчання зможуть працювати бухгалтерами, аудиторами, економістами та фінансовими менеджерами на підприємствах різних форм власності, банкірами, юристами, суддями та ін.