Контактна особа – к.е.н., доц. Кошовий Б.-П.О.

E-mail qqbkqq@gmail.com

Номер(и) телефону 097 097 6 001

 

Голова ради

д.ю.н., проф. Сопільник Л.І. (проф. каф. адміністративного права і процесу, фінансового та інформаційного права ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»)

Члени ради

Рецензент – д.ю.н., доц. Мельничук Н. Ю. (завідувач каф. адміністративного права і процесу, фінансового та інформаційного права ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»)

Рецензент – к.ю.н., доц. Семчук Ю. І. (завідувач каф. економіко-правових дисциплін ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»)

Опонент – д.ю.н., проф. Бортник Н. П. (професор кафедри теорії та історії держави і права факультету морського права, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова)

Опонент – д.ю.н., проф. Жаровська І. М. (професор каф. теорії права та конституціоналізму, ІППО, НУ “Львівська політехніка”)

Спеціальність

081 Право

Назва дисертаційної роботи

Інформаційно-правове забезпечення діяльності регіонального сервісного центру міністерства внутрішніх справ в Україні (адміністративно-правовий аспект)

Автор дисертації

Вей Олег Андрійович

Науковий керівник

д.ю.н., проф. Остапенко Олексій Іванович

Дата захисту

 

Захист відбудеться за адресою

м. Львів, вул. Кульпарківська, 99, Читальний зал

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради №  від 15.11.2023 р.

Посилання на захист:

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Рецензія

Файл КЕП рецензії

Рецензія

Файл КЕП рецензії

Відгук опонента

Файл КЕП відгуку опонента

Відгук опонента

Файл КЕП відгуку опонента