Герб ЛУБП

Сьогодні Львівський університет бізнесу та права – вищий навчальний заклад ІІІ – IV рівня акредитації, який здійснює підготовку спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і «магістр». Науково-педагогічний потенціал університету складають 24 доктори наук і 53 кандидати наук.

ЛУБП характеризується високим рівнем забезпечення комп’ютерною технікою, розвитком сучасних інформаційних технологій в управлінні та навчанні.

Навчально-виховний процес спрямований на забезпечення належного рівня кваліфікації фахівців відповідно до державних стандартів. Зокрема, у Львівському університеті бізнесу та права готують фахівців за такими спеціальностями:

Сьогодні Львівський університет бізнесу та права – вищий навчальний заклад ІІІ – IV рівня акредитації, який здійснює підготовку спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і «магістр». Науково-педагогічний потенціал університету складають 24 доктори наук і 53 кандидати наук.

ЛУБП характеризується високим рівнем забезпечення комп’ютерною технікою, розвитком сучасних інформаційних технологій в управлінні та навчанні.

Навчально-виховний процес спрямований на забезпечення належного рівня кваліфікації фахівців відповідно до державних стандартів. Зокрема, у Львівському університеті бізнесу та права готують фахівців за такими спеціальностями:

Денна форма навчання:

 • міжнародні відносини;

 • журналістика та інформація;

 • правознавство;

 • економіка та підприємництво.

Заочна форма навчання:

 • правознавство;

 • економіка та підприємництво.

У структурі університету діє коледж, який випускає молодших спеціалістів за спеціальностями:

 • правознавство;

 • економіка та підприємництво;

 • інформатика та обчислювальна техніка.

Також проводиться підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами.

Користуючись послугами Центру міжнародної освіти, що є структурним підрозділом ЛУБП, Ви маєте унікальну можливість співпрацюючи з Львівським університетом бізнесу та права здобути не лише грунтновні знання за обраною Вами спеціальністю, але й пройти на дистанційній чи стаціонарній основі курс навчання у престижних іноземних вищих навчальних закладах (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie; Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University) та одержати польський, американський диплом про вищу освіту за спеціальностями:

 • право;

 • кримінологія і судово-медична експертиза;

 • управління;

 • фінанси і рахунки;

 • міжнародні відносини;

 • соціологія;

 • психологія;

 • туризм і відпочинок;

 • та ін.

Навчання відбувається на базі провідних іноземних вищих навчальних закладів.

У ПВНЗ “Львівський університет бізнесу та права” діють аспірантура та докторантура з таких спеціальностей:

 • 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

 • 12.00.10 – судоустрій, прокуратура та адвокатура.

 • 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

 • 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

До аспірантури приймаються особи, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

У Львівському університеті бізнесу та права діють спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних, економічних наук за спеціальностями.

Під час навчання в аспірантурі надається змога здачі в університеті кандидатських іспитів з філософії, іноземної мови та зі спеціальності.

Форма власності: приватна.

Ліцензія: МОН України АЕ №458754 від 05.08.2014 р

Ректор: доктор економічних наук, професор, академік Української академії наук, академік Міжнародної академії комп’ютерних наук та систем, Заслужений працівник освіти України Лариса Анатоліївна Янковська.

Матеріально-технічна база: у розпорядженні студентів і викладачів знаходиться 28 навчальних приміщень, з них 16 – навчальні аудиторії і лабораторії, 3 комп’ютерні аудиторії, бібліотека з читальним залом, спортивний і актовий зал, їдальня та спортивні майданчики, гуртожиток покращеного планування з блоком обслуговування, медпункт. Військова підготовка здійснюється на матеріально-технічній базі Академії Сухопутних військ ім. Гетьмана П. Сагайдачного. Здобуття вищої освіти за кордоном здійснюється на базі провідних іноземних вищих навчальних закладів – Горнослазької Вищої Школи Комерції ім. Войцеха Корфантего (Польща, м. Катовіце), Школи вищої освіти в громадській та індивідуальній безпеці «APEIRON» (Польща, м. Краків), Вищої школи бізнесу (Польща, м. Нови Сонч) та National-Louis University (США, м. Чикаго).

Працевлаштування випускників: випускники по завершенню навчання зможуть працювати бухгалтерами, аудиторами, економістами та фінансовими менеджерами на підприємствах різних форм власності, банкірами, юристами, суддями та ін.

 

11
2