Шановні аспіранти!

Готуються до прийняття поправки до Закону, які стосуються права на відстрочку від мобілізації для аспірантів контрактної форми навчання. Прийняття цих поправок унеможливить Ваше подальше навчання у аспірантурі. Прийміть участь у захисті Ваших прав від дискримінації, проголосуйте за петицію з вимогою змінити норму щодо мобілізації аспірантів, які навчаються на контрактній основі: https://petition.president.gov.ua/petition/217532

——————————–

Що не так із новим законопроєктом про мобілізацію?

“…У змінах зазначене й позбавлення права на звільнення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту. При цьому усім іншим категоріям здобувачів освіти за цих умов право на звільнення від призову зберігається. Це суперечить вимогам ст. 24 Конституції України щодо рівності прав громадян, та недопущення їх дискримінації за певними ознаками.”

У цілому я, як Омбудсман України, погоджуюся з тим, що нашій державі варто нормативно вдосконалити питання, які стосуються мобілізаційної підготовки та самої мобілізації. Однак це має відповідати нормам Конституції України та міжнародним угодам в галузі прав людини. На жаль, урядовий законопроєкт №10449 щодо правил мобілізації і цього разу має низку суперечливих норм.

👉 Низку зауважень до законопроєкту озвучила мій Представник з соціальних та економічних прав Олена Колобродова на Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Також відповідний лист вже відправили до профільного Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Загалом зауваження до нового законопроєкту про мобілізацію зайняли аж 9 сторінок.

Нормативний казус є у питанні порядку виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього в установленому порядку. Тут питання у відмітках: формулювання «зняти» та «виключити» з військового обліку (яке вказується у військовому квитку) на практиці стає проблемою, яка потребує урегулювання.

❗️У законопроєкті йдеться й про те, що військове командування може встановлювати тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з країни. Однак, згідно з вимогами статті 17 Конституції України, ЗСУ та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Тож ці пропоновані зміни суперечать Конституції України.

Окрім цього, у законопроєкті пропонують передбачити обов’язок реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста за невиконання якого останні несуть визначену Законом юридичну відповідальність. Проте таке положення законопроєкту не відповідає положенням Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», правовим позиціям Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення права на особисте та сімейне життя. Тож такий обов’язок має бути виключений із законопроєкту. Доцільніше закріпити у ньому право, тобто можливість, реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

Питання надавання права представникам ТЦК та СП здійснювати перевірку військово-облікових документів громадян у віці від 18 до 60 років також суперечать Конституції. Таку перевірку можуть здійснювати тільки працівники Національної поліції, а також персоналу Державної прикордонної служби України. Відповідно до ст. 17 Конституції України Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян.

У змінах зазначене й позбавлення права на звільнення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту. При цьому усім іншим категоріям здобувачів освіти за цих умов право на звільнення від призову зберігається. Це суперечить вимогам ст. 24 Конституції України щодо рівності прав громадян, та недопущення їх дискримінації за певними ознаками.

👉 У новому законопроєкті також прописано те, що призов на військову службу під час мобілізації здійснюється незалежно від місця їх перебування на військовому обліку. (Тобто, особу можуть призвати на військову службу під час її перебування у службовому відрядженні, під час виїзду на вихідні до батьків, перебування в санаторії чи лікувальному закладі поза межами місця проживання). Проте, як показує аналіз звернень до нашого Офісу, при такому підході до мобілізації часто порушується право громадян на звільнення від призову, оскільки медичні документи, а також документи, які дають право військовозобов’язаному на звільнення від призову (свідоцтва про народження дітей, довідки про інвалідність батьків тощо), громадяни з собою не носять, оскільки їх за законом мають надати до ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку. Тож закріплення у Законі цієї норми є недоцільним.

Що стосується альтернативної (невійськової) служби, то чинна редакція Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» нині не передбачає можливості та порядку направлення на альтернативну службу громадян, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Однак є непоодинокі випадки направлення громадян на військову службу, релігійні переконання яких не допускають виконання військового обов’язку, що суперечить гарантованому їм ст. 35 Конституції України праву на свободу совісті.

☝️Напередодні мав зустріч із Міністром оборони України Рустемом Умєровим і позитивно хочу відмітити, що він готовий реагувати на зауваження.

Такий важливий для країни законопроєкт має враховувати нюанси та передусім відповідати усім нормам Конституції. Правами людини не можна нехтувати!

—————————

Волонтерська діяльність Університету у часі війни

Участь Університету у суспільно-політичному житті

Міжнародна співпраця Університету

Наукова діяльність Університету

Діяльність органів студентського самоврядування Університету

СЛАВА УКРАЇНІ!

Львівський університет бізнесу та права приймає на навчання внутрішньо переміщених осіб на пільгових умовах.  

Для зв’язку скористайтесь, будь-ласка, електронною поштою Університету business_law@ukr.net

_________________

Герб ЛУБП

Львівський університет бізнесу та права – вищий навчальний заклад ІІІ – IV рівня акредитації, який здійснює підготовку спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і «магістр». Науково-педагогічний потенціал університету складають 24 доктори наук і 53 кандидати наук.

Університет характеризується високим рівнем забезпечення комп’ютерною технікою, розвитком сучасних інформаційних технологій в управлінні та навчанні.

Навчально-виховний процес спрямований на забезпечення належного рівня кваліфікації фахівців відповідно до державних стандартів. Зокрема, у Львівському університеті бізнесу та права готують фахівців за такими спеціальностями:

 • 011 Освітні, педагогічні науки

 • 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 • 025 Музичне мистецтво

 • 028 Менеджмент соціокультурної діяльності

 • 053 Психологія

 • 061Журналістика

 • 071 Облік і оподаткування

 • 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

 • 081 Право

 • 121 Інженерія програмного забезпечення

 • 241 Готельно-ресторанна справа

 • 242 Туризм і рекреація

 • 281 Публічне управління та адміністрування

 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 • 293 Міжнародне право

ПЕРЕВАГИ ЗВО «ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ ТА ПРАВА»

 

 • курси із підготовка до складання НМТ

 • навчання на військовій кафедрі

 • діє програма подвійного диплому із закладами вищої освіти Республіки Польща    та Словацької Республіки

 • можливість продовжити навчання у магістратурі, аспірантурі, докторантурі

 • діяльність спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій

 • наявність гуртожитку

 • автошкола та курси підготовки охоронців

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЗВО «ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ ТА ПРАВА»

 Здійснює набір здобувачів на базі 9 та 11 класу за спеціальностями:

 • 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

 • 081 Право

 • 123 Комп’ютерна інженерія

 • 241 Готельно-ресторанна справа

 • 242 Туризм і рекреація

Випускники отримують свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти, диплом  молодшого бакалавра та мають можливість продовжити навчання на 3 курсі Університету за обраною спеціальністю.

Користуючись послугами Центру міжнародної освіти, що є структурним підрозділом ЛУБП, Ви маєте унікальну можливість співпрацюючи з Львівським університетом бізнесу та права здобути не лише грунтовні знання за обраною Вами спеціальністю, але й пройти на дистанційній чи стаціонарній основі курс навчання у престижних іноземних вищих навчальних закладах (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie; Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University) та одержати польський, американський диплом про вищу освіту за спеціальностями:

 • право;

 • кримінологія і судово-медична експертиза;

 • управління;

 • фінанси і рахунки;

 • міжнародні відносини;

 • соціологія;

 • психологія;

 • туризм і відпочинок;

 • та ін.

Навчання відбувається на базі провідних іноземних вищих навчальних закладів.

У ЗВО “Львівський університет бізнесу та права” діють докторантура та аспірантура з таких спеціальностей: 051 Економіка, 081 Право

Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності
1. 05 Соціально-поведінкові науки 051 Економіка
2. 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
3. 07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг
4. 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
5. 08 Право 081 Право
6. 23 Соціальна робота 232 Соціальне забезпечення

До аспірантури приймаються особи, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

У Львівському університеті бізнесу та права діють спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних, економічних наук за спеціальностями.

Під час навчання в аспірантурі надається змога здачі в університеті кандидатських іспитів з філософії, іноземної мови та зі спеціальності.

Форма власності: приватна.

т.в.о. Ректора: доктор економічних наук, професор, Семчук Жанна Віталіївна.

Матеріально-технічна база: у розпорядженні студентів і викладачів знаходиться 28 навчальних приміщень, з них 16 – навчальні аудиторії і лабораторії, 3 комп’ютерні аудиторії, бібліотека з читальним залом, спортивний і актовий зал, їдальня та спортивні майданчики, гуртожиток покращеного планування з блоком обслуговування, медпункт. Військова підготовка здійснюється на матеріально-технічній базі Академії Сухопутних військ ім. Гетьмана П. Сагайдачного. Здобуття вищої освіти за кордоном здійснюється на базі провідних іноземних вищих навчальних закладів – Горнослазької Вищої Школи Комерції ім. Войцеха Корфантего (Польща, м. Катовіце), Школи вищої освіти в громадській та індивідуальній безпеці «APEIRON» (Польща, м. Краків), Вищої школи бізнесу (Польща, м. Нови Сонч) та National-Louis University (США, м. Чикаго).

Працевлаштування випускників: випускники по завершенню навчання зможуть працювати бухгалтерами, аудиторами, економістами та фінансовими менеджерами на підприємствах різних форм власності, банкірами, юристами, суддями та ін.