Спеціалізована вчена рада ДФ 35.140.001 створена для проведення разового захисту дисертації Хмиз Мар’яни Василівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 – «Право» за спеціальністю 081 «Право».

ДИСЕРТАЦІЯ

Відгук опонента 1

Відгук опонента 2

Висновок рецензентів

Посилання на трансляцію