“Актуальні проблеми науки та практики у світлі євроінтеграційних процесів”

Збірник тез доповідей 2021 р.

Збірник тез доповідей 2022 р.

Актуальні проблеми науки і практики у світлі євроінтеграції, глобалізації і сталого розвитку: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-ти річчю ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»

Збірник тез доповідей 2023 р.