Львівська обласна організація Національної спілки журналістів України (далі – НСЖУ) послідовно і вагомо продовжує сприяти розвитку медіа й сучасної журналістики у нашій державі.

Правління та Секретаріат Львівської обласної організації НСЖУ приймає активну участь у подоланні дисфункційних розривів між теоретико-методичним наповненням освітньо-професійних програм та емпіричними реаліями вітчизняної журналістики в контексті підготовки високофахових здобувачів вищої освіти за спеціальністю 061 «Журналістика» у Львівському університеті бізнесу та права.