Юридичний факультет

Декан факультету:

кандидат юридичних наук, доцент Новіков В.В.

Юридичний факультет є навчально-організаційним та науковим структурним підрозділом університету, що здійснює фахову підготовку студентів у межах визначеної спеціальності (освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, магістр, перепідготовка – друга вища освіта). Випускники спеціалізуються на правовому забезпеченні фінансово-економічної діяльності господарюючих суб’єктів,  різних галузей національної економіки та сфер суспільного життя. На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів напряму 071 “Право”

Термін навчання бакалаврів на денному (заочному) відділенні становить 4 роки. Студенти, які після здобуття рівня «бакалавр» навчатимуться в магістратурі, можуть обрати спеціальності «Господарське право», «Земельне та екологічне право», «Конституційне та фінансове право», «Адміністративне право та процес, фінансове та інформаційне право», «Нотаріат», «Слідство», «Суд. Прокуратура. Адвокатура», «Цивільне право». Термін навчання в магістратурі – 1,5 роки.

До складу факультету входять чотири фахові кафедри:

Цивільно-правових дисциплін

Адміністративного права та процесу, фінансового і інформаційного права

Судоустрою, прокуратури та адвокатури

Кримінально-правових дисциплін

Навчальні курси дисциплін в основному забезпечені професорами, докторами та кандидатами наук, а також спеціалістами, які мають великий досвід практичної роботи у сфері юриспруденції.

Випускники юридичного факультету (бакалавр, магістр права) за напрямом підготовки «Право» користуються попитом в різних галузях та сферах суспільного життя, зокрема в якості юрисконсультів на підприємствах, установах, організаціях, а також у правоохоронних органах, митній та податковій службі, прокуратурі, адвокатурі, суді, можуть працювати на наступних посадах:

помічника голови суду; державного виконавця; консультанта нотаріуса; інспектора відділу реєстрації актів цивільного стану; інспектора відділу соціального захисту населення; інспектора відділу працевлаштування; інспектора відділу кадрів; інспектора митниць; дізнавача правоохоронних органів та на інших посадах які вимагають наявності юридичної освіти.

Після закінчення навчання вони отримують диплом юриста державного зразка, а якісні знання, вміння та навички застосовують на практиці.

Юридичний факультет співпрацює з провідними вишами та науковими закладами України, підтримує досить плідні стосунки із Українською правничою фундацією та українськими правничими студіями, Асоціацією правників України. На факультеті інтенсивно вивчають іноземну мову, що дає студентам можливість стажуватися за кордоном в юридичних вищих закладах та міжнародних організаціях Польщі, Італії, Німеччини.

На факультеті діє Юридична клініка “Viribis Unitas”, яка надає безкоштовну правову допомогу населенню. Студенти юридичного факультету беруть участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях, симпозіумах, конгресах, семінарах, де посідають призові місця. Встановлені досить міцні ділові зв’язки з ВНЗ не тільки України, але і близького зарубіжжя. Крім того, вже традиційним стало щорічне проведення Міжнародної науково-практичної конференції з прав людини, у якій беруть участь не тільки студенти, викладачі та студенти юридичного факультету, а й багато представників навчальних закладів Європейського союзу та інших країн.

На юридичному факультеті функціонують: комп’ютерні класи з доступом до Інтернету; спеціалізована аудиторія адміністративного та господарського права; спеціалізована аудиторія цивільного права; три лекційні аудиторії з проекційними екранами; бібліотека спеціалізованої юридичної літератури та кабінет спеціалізованої літератури іноземними мовами, які постійно поповнюються новітніми надходженнями з видавництв України та зарубіжних країн, електронними варіантами нормативно-правових актів, кваліфікаційними науковими роботами, публіцистичним матеріалом та бібліотечними каталогами видань спеціалізованої літератури з окремих дисциплін.