Освітньо-наукова програма «Право»

Директор Інституту Слінько Сергій Вікторович, д.ю.н., професор.

У Закладі вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права» створено Навчально-науковий інститут права та соціально-гуманітарних наук, який на даний час забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері права. До складу Інституту входять кафедра судоустрою, прокуратури та адвокатури, керівництво якою здійснює д.ю.н., доцент Крамар Р.І.; кафедра адміністративного права і процесу, фінансового та інформаційного права під завідуванням д.ю.н., професора Мельничук Н.Ю.; кафедра журналістики під керівництвом к.філ.н. Степанець Н.О. та кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін, завідувачем якої є PhD Сідікі О.С. Очолює новостворений підрозділ доктор юридичних наук, професор Слінько Сергій Вікторович.

Навчально-науковий інститут права та соціально-гуманітарних наук є провідним структурним підрозділом Університету, який здійснює підготовку здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти у галузі 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». Навчаючись в Інституті, здобувачі можуть поглибити теоретичні знання та практичні уміння у галузі права, розвинути філософські та мовні компетентності, сформувати універсальні навики, достатні для подальшої продуктивної професійної діяльності на основі європейської методології. Для забезпечення якісної європейської освіти у склад науково-педагогічних працівників запрошено кращих фахівців-практиків у сфері юриспруденції та провідних науковців у галузі права, котрі провадять наукові розвідки з актуальних проблем у сфері правозастосування.

Під керівництвом висококваліфікованих науковців здобувачі мають можливість здійснювати наукові пошуки та обговорювати їх результати на засіданнях наукового гуртка, презентувати результати досліджень на наукових конференція, семінарах та брати участь у конкурсах студентських наукових робіт. Вже традиційним стало щорічне проведення Міжнародної науково-практичної конференції з прав людини, у якій беруть участь не лише здобувачі, науково-педагогічні працівники, а й представники інших  вітчизняних та іноземних вищих навчальних закладів. Поглибити теоретичні знання та набути практичних навиків здобувачі можуть під час проходження практики у органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, прокуратури, судових органах та на базі суб’єктів господарювання різних форм власності.

Освітнього-наукова діяльність Інституту права та соціально-гуманітарних наук заснована на гармонійному поєднанні науки і практики, комерціалізації наукових проектів, активній участі у суспільно-політичному житті. Від початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну здобувачі та працівники Інституту долучились до волонтерського руху та благодійних ініціатив.