НАУКОВИЙ ГУРТОК

ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІЗНЕСУ ТА ПРАВА

Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.

Науковий гурток – є добровільним науковим об’єднанням студентів університету з метою цілеспрямованого розвитку відповідних напрямків науки, обміну досвідом.

Науково-дослідна робота студентів здійснюється під керівництвом керівника наукового гуртка та науково-педагогічних працівників кафедр.

Положення про науковий гурток.

 Керівник Наукового гуртка – к.е.н. Скриньковський Руслан Миколайович

Основні публікації за останні роки:

Публікації в журналах наукометричних баз даних та в іноземних виданнях:

  1. Горічко Х.І. Складові економічного оцінювання інвестиційної привабливості підприємства / Х.І. Горічко, Ж.В. Семчук // Молодий вчений. – 2014. – № 10 (13). – Ч.1. – С. 56-58.
  2. Костюк Н.Р. Внутрішній аудит системи корпоративного управління та діагностика ринкової вартості підприємства / Р.М. Скриньковський, Т.Б. Процюк, Н.Р. Костюк // Бізнес Інформ: науковий журнал; НДЦ ІПР НАН України, ХНЕУ. – 2015. – № 9.
  3. Leskiv S.R. Meeting of Judges in Ukraine: Legal Aspects of Organization and its Functioning / S.R. Leskiv // International Scientific Periodical Journal for Economists and Jurists “The Genesis Of Genius” / S.R. Leskiv. – Geneva, Svitzerland, 2015. – № 1. – С. 118-120.

 

Публікації у фахових виданнях України:

  1. Горічко Х.І. Інвестиційна привабливість регіону як фактор впливу на конкурентоспроможність промислових підприємств / Х.І. Горічко, Ж.В. Семчук, О.С. Процевят // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 19. – С. 45-48.
  2. Леськів С.Р. Формування доходів домогосподарств та їх вплив на рівень життя населення / Р.М. Скриньковський, С.Р. Леськів // АгроСвіт: науково-практичний журнал. – 2015. – січень. – № 1. – С. 25-29.

Тези доповідей:

  1. Коваль Н.М. Ключові аспекти міжнародного руху товарів / Н.М. Коваль // Матер. Міжн. наук.-практ. конференції [“Інноваційна економіка”], (м. Харків, 15-16 травня 2015 р.). – Херсон: Вид. дім “Гельветика”, 2015. – C. 20-21.
  2. Горічко Х.І. Оптимальний митний тариф: сутність та особливості / Х.І. Горічко // Матер. III Міжн. наук.-практ. конференції [“Економіка, управління, фінанси: теорія і практика”] (м. Вінниця, 09-10 жовтня 2015 р.). – Херсон: Вид. дім “Гельветика”, 2015.

Виставки, семінари тощо:

  1. Стасів Л., Крамар Л.І. Всеукраїнський семінар “Роль навчально-реабілітаційних центрів у створенні регіонального та корекційно-реабілітаційного освітнього простору для дітей з особливими освітніми потребами” (м. Львів, 18-19 вересня 2015 р.; на базі Міжнародного центру правових та історико-політичних досліджень країн Центрально-Східної Європи КУП НАНУ).
  2. Бородавка Н., Харук К.Б., Крукевич Н.М. Конференція з громадських слухань Програми Транскордонного Співробітництва Європейського Інструменту Сусідства Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 (м. Львів, 02 червня 2015 р.; Готель “Львів”, проспект В. Чорновола, 7).

Сьогодні під керівництвом викладачів члени Наукового гуртка приймають активну участь в науково-дослідній роботі – пишуть наукові роботи, наукові статті, доповідають на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Шановні студенти !

Якщо ви любите плідну та цікаву інтелектуальну працю,

запрошуємо Вас до Наукового гуртка Львівського університету бізнесу та права !

Фото_1 Фото_2 Фото_3