Положення про навчально-методичний відділ

Економіка

Навчальний план Фінанси і кредит

Навчальний план Облік і оподаткування

Управління ризиками підприємства Силабус

Бізнес-планування Силабус

Бізнес-планування

Бюджетний менеджмент Силабус

Бюджетний менеджмент

Внутрішньогосподарський контроль Силабус

Внутрішньогосподарський контроль

Корпоративне управління Силабус

Методологія та організація наукових досліджень Силабус

Методологія та організація наукових досліджень

Міжнародне економічне право Силабус

Міжнародне економічне право

Міжнародний менеджмент Силабус

Міжнародний менеджмент

Облік ЗЕД Силабус

Облік ЗЕД

Психологія управління та конфліктологія Силабус

Психологія управління та конфліктологія

Рекреалогія Силабус

Страховий менеджмент Силабус траховий менеджмент

Право

Навчальний план

Світоглядні та методологічні проблеми праворозуміння

Психологія управління та конфліктологія Силабус

Психологія управління та конфліктологія

Методологія та організація наукових досліджень Силабус

Методологія та організація наукових досліджень

Міжнародне економічне право Силабус

Міжнародне економічне право