Класичний коледж

ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»

http://www.lubp.com.ua

Форма власності: приватна.

Директор: кандидат економічних наук, Кайдрович Христина Іванівна.

Основний пріоритет Класичного коледжу є формування інноваційного, конкурентоздатного фахівця з готельно-ресторанної справи і туризму на українському і міжнародному ринках.

Класичний коледж є структурним підрозділом Львівського університету бізнесу та права і дає можливість молоді здобути повну загальну середню освіту, первинну професійну і неповну вищу освіту на рівні висококваліфікованих робітників і фахових молодших бакалаврів.

Основною метою є забезпечення якості професійної підготовки фахівців для пріоритетних галузей регіонального готельно-ресторанного і туристичного бізнесу на основі впровадження елементів дуальної моделі професійної освіти.

У Класичному коледжі готують фахових молодших бакалаврів за такими спеціальностями: 241 «Готельно-ресторанна справа»; 242 «Туризм».

Після завершення навчання випускники Класичного коледжу мають можливість продовжити його у Львівському університеті бізнесу та права, здобувши ступінь бакалавра та магістра на відповідних факультетах.

         Імідж коледжу – це не лише якісна підготовка фахівців, але й ефективна міжнародна співпраця, що є одним з найважливіших напрямів посилення конкурентних позицій випускників навчального закладу.

Класичний коледж  активно співпрацює з вищими навчальними закладами та науковими установами Словаччини та Республіки Польща. Зокрема, укладені угоди про співпрацю із Східноєвропейською агенцією з розвитку (Словаччина), Європейським інститутом освіти (Словаччина), Університетом охорони здоров’я та соціальної роботи Св. Єлизавети (м. Братислава, Словаччина), Вищим навчальним закладом публічної та індивідуальної безпеки «Apeiron» у Кракові (Республіка Польща), Суспільною Академією наук (Республіка Польща) та ін. Основні науково-технічні напрями включають розробку спільних науково-дослідних тем, організацію та проведення спільних науково-практичних заходів, підготовку та друк наукових збірників.

 

Класичний коледж тісно співпрацює з відомими ресторанами, готельно-туристичними комплексами України. На найкращих підприємствах галузі проходять практику студенти закладу.

Усі випускники працюють у малому і середньому бізнесі, мають стрімке кар’єрне зростання, стовідсотково працевлаштовані на ведучих підприємствах Львова і України.

        Матеріально-технічна база: у розпорядженні студентів і викладачів знаходиться 28 навчальних приміщень, з них 16 – навчальні аудиторії і лабораторії, 3 комп’ютерні аудиторії, бібліотека з читальним залом, спортивний і актовий зал, їдальня та спортивні майданчики, гуртожиток покращеного планування з блоком обслуговування, медпункт. Військова підготовка здійснюється на матеріально-технічній базі  Національної академії сухопутних військ ім. Гетьмана П. Сагайдачного.

Навчання у Класичному коледжі гарантує цікаву і високооплачувану роботу !!!!!

Адреса: 79031, Україна, м. Львів, вул. Кульпарківська, 99,

тел.: (032) 292-87-08; 0970976001

http://www.lubp.com.ua; e-mail: business_law@ukr.net.