Компоненти освітньої програми Кількість кредитів Форма контролю Семестр
1 Ділова іноземна мова 3 залік 3
2 Психологія та педагогіка вищої школи 3 залік 3
3 Управління науковими проектами 3 залік 3
4 Парадигми розвитку економіки 3 залік 4
5 Еволюційний розвиток економічних систем 3 залік 4
6 Економіка та управління знаннями 3 залік 4
7 Проблеми економіки сталого розвитку та соціальний захист 3 залік 4
8 Інноваційні системи економічної діагностики 3 залік 4
9 Концептуальні проблеми фінансового права 3 залік 4
10 Доктринальні проблеми діяльності органів

виконавчої влади

3 залік 4
11 Методологічні основи протидії злочинам у сфері

економіки

3 залік 4
12 Сучасний інструментарій управління витратами підприємств 3 залік 4
13 Інституційна економіка 3 залік 4
14 Цифрова економіка 3 залік 4