Контактна особа – к.е.н., доц. Кошовий Б.-П.О.

E-mail qqbkqq@gmail.com

Номер(и) телефону 097 097 6 001

Голова ради

д.ю.н., доц. Крамар Руслана Іванівна (професор каф. адміністративного права і процесу, фінансового та інформаційного права ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»)

Члени ради

Рецензент – д.ю.н., доц. Мельничук Н. Ю. (завідувач каф. адміністративного права і процесу, фінансового та інформаційного права ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»)

Рецензент – к.ю.н., доц. Семчук Ю. І. (завідувач каф. економіко-правових дисциплін ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»)

Опонент – д.ю.н., проф. Бортник Н. П. (професор кафедри теорії та історії держави і права факультету морського права, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова)

Опонент – д.ю.н., проф. Жаровська І. М. (професор каф. теорії права та конституціоналізму, ІППО, НУ “Львівська політехніка”)

Спеціальність

081 Право

Назва дисертаційної роботи

Адаптація європейських стандартів електронного урядування в Україні: адміністративно-правове дослідження

Автор дисертації

Завада Ростислав Степанович

Науковий керівник

д.ю.н., проф. Сопільник Ростислав Любомирович

Дата захисту 11/03/2024

Захист відбудеться за адресою

м. Львів, вул. Кульпарківська, 99, Читальний зал

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 81-ВК від 20.11.2023 р.

Наказ ректора про внесення змін до складу разової спеціалізованої вченої ради № 2-ВК від 12.01.2024 р.

Посилання на захист: https://us05web.zoom.us/j/83633906224?pwd=xFVh18na4yFeJhNs8HXTO73IUcO0Td.1

Відеозапис захисту дисертації: Відеозапис

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

Рецензія 1

Файл КЕП рецензії 1

Рецензія 2

Файл КЕП рецензії 2

Відгук опонента 1

Файл КЕП відгуку опонента 1

Відгук опонента 2

Файл КЕП відгуку опонента 2

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії