Юридична клініка

Львівського університету бізнесу та права

«VIRIBIS UNITІS»

Для успішного реформування в Україні системи законодавства та адміністративних органів необхідні фахівці юристи, які мають певну уяву про актуальні проблеми суспільства. Програма «Юридичні клініки України» дає можливість задовольняти потребу держави в таких кадрах. Робота молодих юристів в «юридичній клініці» дозволяє усвідомити цінність і значення отриманих теоретичних знань та оволодіти технікою застосування цих знань на практиці.

Найважливішим завданням юридичної клініки є безкоштовне надання правової допомоги, що спрямоване на реалізацію конституційного принципу рівності громадян при захисті ними своїх прав. Відповідно до ч.1 ст.59 Конституції України: «кожен має право на правову допомогу. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав».

Юридична клініка, яка створена на базі юридичного факультету, націлена на поєднання теоретичного навчання з практикою; формування у студента юриста професійних навичок; формування у студентів активної суспільної позиції і правосвідомості. До складу юридичної клініки входять директор, координатор клініки, викладачі-куратори, студенти-консультанти. 

Відбір студентів для роботи в юридичній клініці, як правило, відбувається на підставі конкурсу, виходячи з результатів їх навчання, написання письмової роботи та особистої співбесіди.  Кожен студент працює під контролем викладача-куратора і зобов’язаний виконувати всі його вказівки, що стосуються організації і ведення практичної роботи в клініці. Нині під час функціонування клініки надано чимало консультацій, зокрема у справах щодо розірвання трудового договору; порядку укладання договору оренди обладнання; роз’яснення суті слідчих дій; роз’яснення виплати пенсії; роз’яснення порядку нарахування лікарняного тощо.