Ректор Львівського університету бізнесу та права

gorbonos2Горбонос Федір Володимирович  – доктор економічних наук, професор.

 У 1970 р. з відзнакою закінчив факультет механізації сільського господарства Львівського сільськогосподарського інституту, за фахом інженер-механік. Працював на господарських роботах, навчався в аспірантурі  при кафедрі економіки сільського господарства ЛСГІ. У 1980 р. успішно захистив кандидатську дисертацію. Доктор економічних наук з 2005 р.

Опублікував понад 200 науково-методичних робіт, в тому числі є співавтором 2 підручників з грифом МОНУ, 2 посібників, 5 монографій,    результати яких знаходять практичне застосування. Під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій. Здійснює керівництво аспірантами. Член вченої ради ЛУБТП і спеціалізованої по захисту кандидатських дисертацій. На замовлення Міністерства аграрної політики приймав участь в розробці економіко-технологічної моделі кооперації сільськогосподарських підприємств та моделі Державного Агентства регулювання аграрного ринку. Є експертом з питань дорадництва.

Напрями наукової діяльності: проблеми ефективного розвитку аграрного сектора економіки, підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу, вдосконалення економічних взаємовідносин в АПК, кооперація та інтеграція.

Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків:


shevchuk
Шевчук Любов Теодорівна – доктор економічних наук, професор.

Народилась 9 березня 1951 р. у м. Львові в сім’ї робітника. У 1968 році стала студенткою географічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчила у 1973 році.

Автор генеральних планів багатьох міст західних областей України, а саме: Львова, Мукачево, Луцька та ін. За економічне обґрунтування “Проекту детального планування центральної частини міста Ужгорода” у складі авторського колективу отримала у 1987 році другу премію Комітету містобудівництва та архітектури України. Захистила у 1987 р. кандидатську дисертацію на тему “Проблеми раціонального використання трудових ресурсів у малих містах в зоні впливу великого міста (на прикладі малих міст зони впливу міста Львова)” (науковий керівник академік НАН України Мар’ян Долішній).

Автор одноосібних навчальних посібників для студентів, серед яких: “Основи медичної географії” (1997), “Сакральна географія” (1999), Китай (1999) та інші. Її навчальний посібник “Соціальна географія” відзначений першою премією на конкурсі Міністерства освіти України і фонду “Відродження” (1994).

Наукові розвідки Л.Шевчук, які узагальнені й висвітлені в монографії “Медико-соціальні аспекти використання трудового потенціалу: регіональний аналіз і прогноз” (2003), представляють сформований автором новий напрямок наукового дослідження використання трудового потенціалу, суть якого полягає у розробці теоретико-методологічних та методичних засад використання трудового потенціалу в контексті врахування медико-соціальних основ та обґрунтування підходів до побудови нової парадигми економічної науки.

У 2005 р. захистила подану на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук дисертацію на тему: “Медико-соціальні основи використання трудового потенціалу в Україні” за спеціальністю 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.