Міжнародна співпраця

Університет бере участь в міжнародних програмах у співпраці з партнерськими вузами Німеччини, Швеції, Словаччини, Росії, Італії. Найбільш тісна співпраця налагодилася з вищими навчальними закладами сусідньої Польщі. Зокрема, укладені угоди про співпрацю з Краківською Вищою Школою ім. А. Фриджа Моджевського в Кракові, Вищою школою підприємництва і маркетингу в Кшанові,  Вищою Школою управління  та адміністрації в Ополє, Горношльонською Вищою школою економіки в Катовіцах, Mалопольським товариством сільськогосподарського дорадництва Краківського аграрного університету.

Львівський університет бізнесу та права активно втілює сучасні інноваційні підходи в міжнародній освітній сфері. Зокрема, підписана угода з Університетом Гульельмо  Марконі (Рим,  Італія) про співпрацю , в рамках якої передбачено поєднання  дистанційного навчання з елементами очної освіти.

В 2009 році  включено ЛУБП в реєстр Міністерства освіти Німеччини. Представники університету брали участь в програмах Німецької служби академічних обмінів (DAAD)

Університет вступив в Програму ООН «Академічне сприяння ООН», глобальну ініціативу, яка об”єднує інститути вищої освіти з Організацією Об”єднаних націй з метою активної підтримки десяти всесвітньо визнаних принципів, що стосуються прав людини, грамотності, сталого розвитку та вирішення конфліктів.

В Львівському університет бізнесу та права регулярно з лекціями виступають  відомі вчені з Німеччини, Польщі, Росії.

         Важливим моментом у формуванні міжнародної діяльності ЛУБП є забезпечення постійного інформування про міжнародні наукові, освітні та інші програми , якими можуть скористатися викладачі та студенти вузу. Налагоджена співпраця з Інформаційно-консультативним Центром „Освіта”, який регулярно повідомляє про такі можливості для представників нашого університету, насамперед щодо значної кількості відкритих конкурсних програм міжнародних академічних обмінів.

 Встановлені контакти з регіональними інформаційними представниками  Програми ЄС „Молодь в дії”.Це дає можливість студентам брати участь в міжнародних програмах спільно зі своїми однолітками з інших країн. Так, недавно студенти ЛУБП брали участь в спільному українсько-італійському-польсько-грузинському проекті «Волонтери в дії» . Зустріч студентів проходила в  Урекі (Грузія) і торкалася досвіду волонтерських акцій в цих країнах.

Для проходження практики студентів-міжнародників проведено переговори з Перемишльською агенцією регіонального розвитку та Пшеворським центром транскордонної співпраці .

На завершальних стадіях переговори про одержання студентами ЛУБП спільних дипломів про освіту з Консорціумом університетів Польщі та США.

В університеті з успіхом пройшло 12 міжнародних конференцій, в яких брали участь чисельні делегації з-за кордону.  Матеріали їх виступів регулярно публікуються в науковому часописі «Наукові записки ЛУБП».

Львівський університет бізнесу та права бере участь в міжнародних проектах і програмах. Вчені вузу були задіяні  в реалізації українсько-польського проекту «Формування мережі експертів і організацій в сфері розробки і менеджменту євро-інтеграційних і інфрастуктурних проектів». Проект виконувався в партнерстві з організацією „Європейський діалог” і підтриманий Фондом Стефана Баторія та Посольством Польщі в Києві.

На базі університету діє «Юридична клініка «Viribis unitas» . Проект реалізовано за сприяння Американської асоціації юристів-Програма  Ініціатива з верховенства права та Міжнародного Фонду Відродження.

З серпня 2012 року створено Центр до вузівської та професійної підготовки іноземних студентів.