Згідно Наказу  МОН від 26.12.2019 р. № 1020-Л, у ПВНЗ “Львівський університет бізнесу та права” розширено провадження освітньої діяльності шляхом започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа галузі знань 24 Сфера обслуговування за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства.

Витяги з Наказу:

Витяг ГРС (бакалавр)

Витяг ГРС (магістр)