Інформація про ОПП (магістерський рівень, спеціальність 242 Туризм)

Повна інформація про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати  навчання  та компоненти) є оприлюднена за посиланням:

http://lubp.com.ua/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9E%D0%9F%D0%9F-%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC-1.pdf