В Університеті відбулась нарада з питань співпраці МАЛіЖ та ICUPP

В Університеті відбулась нарада з питань співпраці МАЛіЖ та ICUPP

12 лютого 2019 р. відбулась нарада з питань співпраці Малої Академії літератури і журналістики та Міжнародного Центру впровадження Програм ЮНЕСКО

IMG-6019c59e5ef9150ea7f23828637b068a-VУкраїна є членом ЮНЕСКО — Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки i культури — з 12 травня 1954 року.

Членство України в ЮНЕСКО стратегічно орієнтоване на сприяння розширенню міжнародного співробітництва наукових, освітніх і культурних інституцій шляхом забезпечення їх участі у програмній діяльності Організації.

Координацію співпраці національних інституцій з ЮНЕСКО покладено на Національну комісію України у справах ЮНЕСКО – міжвідомчий орган при МЗС України – створений Указом Президента України №212/96 від 26 березня 1996 р.

З грудня 1962 року в Парижі функціонує Постійне представництво України при ЮНЕСКО.

Постійним представником України при ЮНЕСКО зараз є Надзвичайний і повноважний Посол України у Французькій Республіці Олег Шамшур.

Метою співробітництва України з ЮНЕСКО є зміцнення інтелектуального потенціалу країни та залучення його до загальносвітових процесів в гуманітарній сфері, а також використання в національних інтересах можливостей і ресурсів ЮНЕСКО та міжнародного досвіду співпраці у галузях компетенції цієї Організації — освіти, науки, культури, інформації та комунікації.

Одним із важливих аспектів, який визначає активність України та її роль в діяльності ЮНЕСКО, є її участь у керівних та програмних органах ЮНЕСКО.

З метою налагодження співпраці, у червні, 2014 року, напередодні Дня журналіста України, у Львові, відбувся «круглий стіл»: «МАЛіЖ і Міжнародний Центр впровадження Програм ЮНЕСКО», ініціатором якого були представники Міжнародного Центру ЮНЕСКО та громадська організація «Мала Академія літератури і журналістики». За «круглим столом» його учасники з боку Міжнародного Центру ЮНЕСКО Михайло Кот, заступник голови Правління, Віктор Проданчук, член наглядової Ради, представники громадської організації «VARTA1» Ольга Зінкевич, Світлана Півень  та керівник громадської організації «Мала Академія літератури і журналістики» Василь Тарчинець обговорили питання щодо розширення співпраці МАЛіЖ із міжнародними неурядовими інституціями, зокрема,  Міжнародним Центром ЮНЕСКО.

20 червня 2014 року, на батьківщині заснування МАЛіЖ у смт. Міжгір’я, плануючої конференції з підготовки Міжнародного фестивалю та підписання угоди про співпрацю Міжнародного Центру ЮНЕСКО і МАЛіЖ. За Постановою МАЛіЖ набула статус асоційованого членства у  Міжнародному Центрі ЮНЕСКО, а її керівника Василя Тарчинця, (за згодою, на громадських засадах), призначено заступником Голови Правління Міжнародного Центру ЮНЕСКО. Відповідні Сертифікати, Міжнародного взірця Центру, отримав також Міжнародний, щорічний  фестиваль юних поетів і прозаїків, журналістів, митців фото і малюнку, авторської пісні і літературно-мистецьких композицій «Рекітське сузір’я» та музей Малої Академії літератури і журналістики.

Великі справи творить МАЛіЖ під крилом Міжнародного Центру впровадження програм ЮНЕСКО:

Поглиблення і розширення соціально-громадської роботи, пошук нових ефективних форм, підтримка творчих ініціатив школярів і студентів у виданні колективних та авторських книг, підготовка загальних теле – і  радіопередач, проведення форумів, науково – практичних  конференцій, симпозіумів, стажування юних літераторів та журналістів в засобах масової інформації, видавництвах, в Центрах дитячої та юнацької творчості

Завдання МАЛіЖ

Здійснюємо такі завдання:

  • поглиблення та розвиток дружніх культурних, творчих зв’язків між дітьми усіх народів та націй, співпрацю із дитячими та юнацькими творчими організаціями інших країн;
  • сприяння вільному висловлюванню та плюралізму думок у дітей різних національностей та віросповідань;
  • привернення уваги української та світової спільноти до збереження миру, вирішення злободенних соціальних і творчих проблем дітей;
  • сприяємо розвитку дитячого творчого руху, проведення міжнародних конкурсів і фестивалів, видання колективних і авторських збірок, забезпечення роботи міжнародного інтернет-порталу з дистанційною формою навчання;
  • сприяємо поглибленню дружніх культурних, творчих взаємин та контактів між дітьми усіх народів та націй без жодної упередженості за такими ознаками, як: раса, колір шкіри, стать, релігія, політичні або інші переконання, національне чи соціальне положення, майновий стан, місце народження або інші обставини;
  • здійснюємо пошук та всебічну підтримку обдарованих і талановитих дітей України та інших країн, створюємо відповідні умови для їхнього всебічного інтелектуального, духовного розвитку, обмін творчими досягненнями в науці, поезії, прозі, журналістиці, образотворчому мистецтві, сценічному виконанні та авторській пісні, спорті, туризмі, країнознавстві, вихованні поваги до народних традицій і звичаїв, національних цінностей українського народу, а також інших народів і націй.