Проведення акредитаційної експертизи

Проведення акредитаційної експертизи

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України  від 11.01.2019 №46-л «Про проведення акредитаційної експертизи» в Університет 23 січня 2019 року працювали експертні комісії з метою проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Дві комісії у складі чотирьох докторів економічних наук, професорів, а саме — Виговської Наталії Георгіївни та Івахненкова Сергія Володимировича (фінанси, банківська справа та страхування), Шигун Марії Михайлівни та Брадула Олександра Михайловича (облік і оподаткування) на місці вивчили та визначили відповідність нашого навчального закладу державним акредитаційним вимогам.

IMG_5430IMG_5431

За результатами експертизи підготовлено висновки:

Експертний висновок 1

Експертний висновок 2