Факультет міжнародних відносин

Декан: Петрик І.В., д.е.н., професор

Процеси світової глобалізації породили потребу в спеціалістах, які здатні креативно мислити, бути лідерами, адекватно оцінювати політичну ситуацію у світі, у прийнятті рішень знаходити ефективні формули компромісу, розблоковувати конфлікти, попереджати негативний розвиток подій, давати урядам і президентам бездоганно зважені пропозиції та слушні поради. Саме для підготовки таких висококваліфікованих фахівців у Львівському університеті бізнесу та права було створено факультет міжнародних відносин. Факультет міжнародних відносин – один з наймолодших і найпрестижніших у нашому університеті.

На факультеті міжнародних відносин студенти мають змогу навчитися аналізувати процеси світової політики, давати оцінку діям зовнішньополітичних відомств, політиків, громадських діячів та обґрунтовувати свої висновки щодо наслідків їх дій, бачити проблеми та перспективи у зовнішній політиці України та інших країн світу. Випускники нашого факультету міжнародних відносин отримуючи глибокі фундаментальні знання, добре володіючи кількома іноземними мовами, розвинутим творчим мисленням, лідерськими якостями, системним баченням економічних, соціальних та політичних процесів у світі є надзвичайно  конкурентоздатними на ринку праці. Вони мають більше шансів отримати хорошу, добре оплачувану, престижну роботу.

Професійна підготовка фахівця з міжнародних  відносин в Університеті базується на опануванні низки дисциплін, таких як історія та теорія міжнародних відносин, основи світової політики, зовнішня політика України, міжнародні організації, міжнародна інформація, дипломатичний протокол та етикет, світова економіка, порівняльне конституційне право, європейське транскордонне співробітництво, міжнародне право, міжнародні економічні відносини, економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України, менеджмент і маркетинг, конфліктологія та теорія переговорів, теорія і практика перекладу.

Закріпити теоретичні знання і виробити необхідні навички студенти мають змогу під час навчальних та виробничих практик. Також, навчаючись на факультеті міжнародних відносин, студенти мають можливість відвідувати в рамках різних міжнародних програм багато країн світу, брати участь у міжнародних обмінних програмах з університетами Польщі, Німеччини та інших країн, а також здійснювати поїздки по Україні.

Для забезпечення навчального процесу при підготовці спеціалістів за фахом, університет має всі можливості: добре обладнані аудиторії, сучасна техніка та комп’ютерні мережі, хороші бібліотечні фонди навчально-методичної та наукової літератури.

Підготовка фахівців з міжнародних відносин здійснюється на факультеті комплексно, з прищепленням практичних навичок і вмінь, і з урахуванням індивідуальних особливостей кожного студента. Це повною мірою сприяє досягненню мети підготовки високопрофесійних фахівців.

Серед можливих місць роботи випускників нашого факультету можна назвати: Міністерство закордонних справ, Міністерство економіки України, інші міністерства України, Верховну Раду України, Адміністрацію Президента України, Службу безпеки України, державні відомства та установи, органи місцевого самоврядування; дипломатичні представництва; міжнародні організації: Організацію Об’єднаних Націй, її спеціалізовані органи, регіональні представництва, Європейського Співтовариства, Європейської Асоціації вільної торгівлі, Організації економічної співпраці та розвитку, Ради з митної співпраці, Організації країн-експортерів нафти, Міжнародного Валютного Фонду, Світового банку та інших установ. Там фахівці з міжнародних відносин можуть займати такі  посади як політичний оглядач; інформаційний аналітик-міжнародник; прес-аташе; дипломатичний кур’єр; дипломатичний агент; секретар дипломатичного агентства; консультант, радник у прес-службах та інформаційно-аналітичних підрозділах та відділах міністерств, відомств; завідувач відділу або директор департаменту зв’язків з громадськістю; помічник експерта із зовнішньополітичних питань; співробітник органів зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності при державних адміністраціях; співробітник у центрах, дослідницьких групах, зайнятих вивченням та прогнозуванням політичних і соціальних процесів у зарубіжних країнах. До того ж, випускники мають нагоду брати активну участь у політичних партіях, громадських організаціях та рухах, у засобах масової інформації, працювати у підприємствах усіх форм власності, транснаціональних компаніях та спільних підприємствах. Спеціаліст з міжнародних відносин – є одна з найбільш високооплачуваних посад.

Про важливість та актуальність у світі спеціаліста з міжнародних відносин найкраще сказано у висловах відомих людей:

Все ж, поки існують світові протиріччя, дипломатія не зникне і як форма міжнародного співробітництва, і як засіб міжнародної боротьби. (А. Трояновський)

Дипломатія – це мистецтво упокорювати силу. (Г.Кісінджер)

Там, де закінчується дипломатія, починається війна. (П. Димитракопулос)

Дипломатія є витонченою зброєю цивілізованого воїна. (М.Уоткінс)

Дипломат – людина, що двічи подумає, перш ніж нічого не сказати. (А. Дрейєр)

Дипломат завжди знає, що спитати, коли не знає, що відповісти. (К. Меліхан)

Головне, що відрізняє дипломата від інших людей – це вміння сказати «ні”таким чином, щоб це звучало як «так”. (Л.Пірсон)

Коли дипломат каже «так”, він має на увазі «може бути”, коли каже «може бути”, він має на увазі «ні”, коли він каже «ні”, то він – не дипломат. (Англійський вислів)

Дипломатія сучасного типу — це чітко структурована система, здатна оперативно реагувати на зміни у світі. (Б.Тарасюк)

Чесноти ідеального дипломата такі: правдивість, акуратність, спокій, терпіння, приємний характер, скромність, лояльність, розум, знання, спостережливість, обережність, гостинність, привабливість, старанність, мужність та такт. (Г. Нікольсон)