Герб ЛУБП

Декан факультету: Зельман Л.Н., к.п.н.

Факультет журналістики та інформації з 2007 року готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і «магістр» за напрямком 061 «Журналістика».

Термін навчання бакалаврів на денному відділенні – 4 рокимагістрів – 1,5 роки.

Випусковою кафедрою факультету є кафедра видавничої справи та редагування, яка забезпечує викладання дисциплін фахової та загальноосвітньої підготовки, серед яких курси:

 • «Загальне редагування»,
 • «Настільні редакційно-видавничі системи»,
 • «Практична стилістика»,
 • «Сучасна українська літературна мова»,
 • «Редакторський аналіз та підготовка видання»,
 • «Основи журналістики», «Засоби масової інформації»,
 • «Рекламознавство і підготовка рекламних видань» тощо.

За час навчання студенти проходять навчально-ознайомлювальні та виробничі практики у видавничих структурах Львова і редакціях регіональних та всеукраїнських друкованих ЗМІ, набуваючи досвіду організації редакційно-видавничого процесу, інформаційної та рекламної діяльності,  творчої роботи. З метою розвитку творчих здібностей та удосконалення набутих навичок в ЛУБП за активної участі студентів виходить газета «Сходинки».

Характерною ознакою навчання на факультеті є поєднання вивчення теоретичних засад майбутньої спеціальності з постійним удосконаленням практичних навичок, чому сприяє систематична робота у комп’ютерних класах.

Попит на висококваліфікованих редакторів, фахівців видавничо-поліграфічної справи зумовлений реаліями вітчизняного книговидавництва і медіапростору. На сьогодні в Україні нараховується понад 1500 видавництв різних форм власності, більш ніж 23 000 друкованих ЗМІ та інформагентств.

Випускники можуть працювати у видавництвах та редакціях газет та журналів на посадах:

 • літературних редакторів і коректорів,
 • завідувачів відділами, головних редакторів;
 • у редакціях радіомовлення та телебачення
 • на посадах редакторів програм,
 • шеф-редакторів,
 • випускових редакторів;
 • у рекламних агенціях
 • та рекламних відділах підприємств, організацій і фірм.

Перед ними відкрита можливість зробити кар’єру у державних органах різних рівнів на посаді службовців, що працюють з інформацією. Випускників нашого факультету радо зустрінуть у маркетингових відділах компаній і корпорацій, які займаються випуском власної друкованої продукції; в бібліотеках і науково-дослідних установах, громадських та недержавних організаціях. Отримані знання та вміння дозволять їм стати не тільки виконавцями, але й власниками власного бізнесу – відкрити приватні видавництва.

З самого початку свого існування факультет журналістики та інформації об’єднує людей творчих, яскравих особистостей, які, віддаючи належне навчанню, цікаво і змістовно проводять вільний час.

Конференції і екскурсії, конкурси і олімпіади, поїздки за кордон і відкриті лекції – усе це є невід’ємною частиною студентського життя.

Для тих, хто прагне спробувати свої сили у науці, на факультеті діє студентський науковий гурток, щороку проводяться конференції молодих науковців.

Вже стало аксіомою визначення сучасного суспільства як суспільства інформаційного. Це означає, що провідного значення у ньому набувають не гроші і технології, а інформація. У наш час саме той, хто володіє інформацією, володіє світом; водночас обсяги інформації, які ми щодня сприймаємо, невпинно зростають.