Ректор 

Горбонос Федір Володимирович, доктор економічних наук, професор.

 У 1970 р. з відзнакою закінчив факультет механізації сільського господарства Львівського сільськогосподарського інституту, за фахом інженер-механік. Працював на господарських роботах, навчався в аспірантурі  при кафедрі економіки сільського господарства ЛСГІ. У 1980 р. успішно захистив кандидатську дисертацію. Доктор економічних наук з 2005 р.

Опублікував понад 200 науково-методичних робіт, в тому числі є співавтором 2 підручників з грифом МОНУ, 2 посібників, 5 монографій,    результати яких знаходять практичне застосування. Під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій. Здійснює керівництво аспірантами. Член вченої ради ЛУБТП і спеціалізованої по захисту кандидатських дисертацій. На замовлення Міністерства аграрної політики приймав участь в розробці економіко-технологічної моделі кооперації сільськогосподарських підприємств та моделі Державного Агентства регулювання аграрного ринку. Є експертом з питань дорадництва.

Напрями наукової діяльності: проблеми ефективного розвитку аграрного сектора економіки, підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу, вдосконалення економічних взаємовідносин в АПК, кооперація та інтеграція.

Перший проректор

Семчук Жанна Віталіївна, доктор економічних наук, професор

Нагороджена грамотами  Львівського університету бізнесу та права  та Західного наукового центру НАН України і МОН Ураїни, Львівської обласної ради, Львівської облдержадміністрації, подякою Львівської міської ради, присвоєне звання “Видатний юрист України”, відзначена багатьма громадськими організаціями, лауреат обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам.

У 2003 р. закінчила з відзнакою Львівський фінансово-економічний інститут за спеціальністю “Фінанси”.

У 2005 р. закінчила магістратуру Українського державного університету економіки та фінансів в м. Києві за спеціальністю “Фінанси”.

З 2005 р. – заступник декана факультету економіки та підприємництва ПВНЗ “Львівський університет бізнесу та права”.

У 2011 р. захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. З 2012 р. декан факультету заочного відділення, а з 2013 р. – декан факультету економіки та підприємництва ПВНЗ “Львівський університету бізнесу та права”.

У сфері розвитку економічної освіти Ж.В. Семчук тісно співпрацює з окремими членами наукових організацій, такими як Українська академія наук, Міжнародна Кадрова Академія, Міжнародна академія комп’ютерних наук та систем, Українська асоціація економістів-міжнародників тощо.

За результатами наукової роботи Ж.В. Семчук автор (співавтор) понад 70 праць з економіки, у т.ч. 1 монографії.

Ж.В. Семчук підготувала і видала у співавторсті 1 підручник з грифом МОН, 3 навчальні посібники, 6 методичних вказівок і розробок.

Наукові статті Ж.В. Семчук опубліковані у фахових наукових виданнях – вісниках університетів (Львівського університету бізнесу та права, Львівської державної фінансової академії, Державного аграрного університету, Національного університету “Львівська політехніка”, Національного університету водного господарства та ін.), а також у економічних наукових журналах “Прометей”, “Ефективна економіка”, “Інвестиції: практика та досвід” тощо.

Окремі результати економічних досліджень Ж.В. Семчук доповідались та отримали позитивну оцінку на засіданнях кафедр та Вченої ради університету,конференціях, семінарах, круглих столах в Україні та Польщі.

Проректор з міжнародних зв’язків

Каспрук Ігор Іванович, кандидат історичних наук, доцент

Закінчив історичний факультет та аспірантуру  Львівського державного університету ім. І. Франка.

Працював вчителем історії, координатором програми „Місцеве самоврядування”, заступником директора Львівського відділення Міжнародного Фонду Відродження та директором ГО „Європейський діалог”.

З 2010 – проректор з міжнародних звязків, доцент кафедри міжнародних відносин, а з серпня 2012 року також директор Центру довузівської та професійної підготовки іноземних студентів ЛУБП.

Організатор багатьох міжнародних освітніх проектів і програм: “Діалог: українсько-польська мережа співпраці громадських організацій ”, «Львівська школа лідерів», «Українська школа лідерів», «Школа місцевого самоврядування», „Прозора влада”, «Центр польсько-української співпраці».

Брав участь в конференціях та стажуваннях  в наукових, освітніх інституціях Польщі, Канади, Угорщини, Німеччини, Грузії, Франції.

Експерт з питань транскордонної співпраці Україна-Польща.

Автор понад 30 праць з питань громадянського суспільства , регіональної політики та місцевого самоврядування в Україні, у тому числі першого в Україні посібника для власників агроосель та людей з інвалідністю, які бажають розпочати власну справу.

Проректор з фінансів

Хомка Володимир Михайлович, кандидат економічних наук, доцент

У 1980 році закінчив економічний факультет Львівського
сільськогосподарського інституту за спеціальністю «Бухгалтерський облік в
сільському господарстві».
У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук на тему «Використання земельних ресурсів
фермерських господарств».
З 1990 року – на науково-педагогічній роботі.
Основні напрями наукових досліджень :
— Методика обліку виробничих витрат у бюджетних установах.
— Методика оцінки сільськогосподарської продукції навчально-дослідних
господарств (НДГ) бюджетних установ згідно вимог П(С)БО 30 «Біологічні
активи».
— Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі.
— Оподаткування фермерських господарств
Автор понад 50 наукових і навчально-методичних праць.
ORCID 0000-0003-3640-7905

Проректор, Директор Інституту культури і мистецтв ім. Фридерика Шопена

Кошовий Богдан-Петро Олегович, кандидат економічних наук

Редактор Публікаційної системи Львівського університету бізнесу та права.

Директор Центру міжнародної освіти

Краснопера Ольга Орестівна

У 1996 році закінчила факультет романо-германської філології Прикарпатського національного університету.
З 1996 року на педагогічній роботі.
1991-2001 працювала вчителем англійської мови.
2005-2015 викладач кафедри мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету.
2016 рік закінчила ВПНЗ «Львівський університет бізнесу і права».Здобула ступінь магістра за спеціальністю «Фінанси та кредит».
Вільно володіє англійською та польською мовами.
Учасник міжнародних конференцій та автор наукових статтей.