Герб ЛУБП

 Сьогодні Львівський університет бізнесу та права – вищий навчальний заклад ІІІ – IV рівня акредитації, який здійснює підготовку спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і «магістр». Науково-педагогічний потенціал університету складають 24 доктори наук і 53 кандидати наук.

Університет характеризується високим рівнем забезпечення комп’ютерною технікою, розвитком сучасних інформаційних технологій в управлінні та навчанні.

Навчально-виховний процес спрямований на забезпечення належного рівня кваліфікації фахівців відповідно до державних стандартів. Зокрема, у Львівському університеті бізнесу та права готують фахівців за такими спеціальностями:

 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;

 • Журналістика;

 • Право;

 • Фінанси, банківська справа та страхування;

 • Облік і оподаткування;

 • Міжнародне право

У структурі університету діє коледж, який випускає молодших спеціалістів за спеціальностями:

 • Право;

 • Фінанси, банківська справа та страхування;

 • Комп’ютерна інженерія.

Також проводиться підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами.

Користуючись послугами Центру міжнародної освіти, що є структурним підрозділом ЛУБП, Ви маєте унікальну можливість співпрацюючи з Львівським університетом бізнесу та права здобути не лише грунтовні знання за обраною Вами спеціальністю, але й пройти на дистанційній чи стаціонарній основі курс навчання у престижних іноземних вищих навчальних закладах (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie; Wyższa Szkoła Biznesu — National-Louis University) та одержати польський, американський диплом про вищу освіту за спеціальностями:

 • право;

 • кримінологія і судово-медична експертиза;

 • управління;

 • фінанси і рахунки;

 • міжнародні відносини;

 • соціологія;

 • психологія;

 • туризм і відпочинок;

 • та ін.

Навчання відбувається на базі провідних іноземних вищих навчальних закладів.

У ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» діють аспірантура та докторантура з таких спеціальностей:

Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності
1. 05 Соціально-поведінкові науки 051 Економіка
2. 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
3. 07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг
4. 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
5. 08 Право 081 Право
6. 23 Соціальна робота 232 Соціальне забезпечення

До аспірантури приймаються особи, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

У Львівському університеті бізнесу та права діють спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних, економічних наук за спеціальностями.

Під час навчання в аспірантурі надається змога здачі в університеті кандидатських іспитів з філософії, іноземної мови та зі спеціальності.

Форма власності: приватна.

Ліцензія: МОН України АЕ №458754 від 05.08.2014 р

Ректор: доктор економічних наук, професор, Горбонос Федір Володимирович.

Матеріально-технічна база: у розпорядженні студентів і викладачів знаходиться 28 навчальних приміщень, з них 16 – навчальні аудиторії і лабораторії, 3 комп’ютерні аудиторії, бібліотека з читальним залом, спортивний і актовий зал, їдальня та спортивні майданчики, гуртожиток покращеного планування з блоком обслуговування, медпункт. Військова підготовка здійснюється на матеріально-технічній базі Академії Сухопутних військ ім. Гетьмана П. Сагайдачного. Здобуття вищої освіти за кордоном здійснюється на базі провідних іноземних вищих навчальних закладів – Горнослазької Вищої Школи Комерції ім. Войцеха Корфантего (Польща, м. Катовіце), Школи вищої освіти в громадській та індивідуальній безпеці «APEIRON» (Польща, м. Краків), Вищої школи бізнесу (Польща, м. Нови Сонч) та National-Louis University (США, м. Чикаго).

Працевлаштування випускників: випускники по завершенню навчання зможуть працювати бухгалтерами, аудиторами, економістами та фінансовими менеджерами на підприємствах різних форм власності, банкірами, юристами, суддями та ін.

 

11
2