СЛАВА УКРАЇНІ!

Львівський університет бізнесу та права приймає на навчання внутрішньо переміщених осіб на пільгових умовах.  

Для зв’язку скористайтесь, будь-ласка, електронною поштою Університету business_law@ukr.net

_________________

До уваги абітурієнтів! Вступні випробування 2022

_________________

До уваги студентів, аспірантів, абітурієнтів та науково-педагогічних працівників!

Закон України

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text

«Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:

…здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки…»

_________________

Герб ЛУБП

Львівський університет бізнесу та права – вищий навчальний заклад ІІІ – IV рівня акредитації, який здійснює підготовку спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і «магістр». Науково-педагогічний потенціал університету складають 24 доктори наук і 53 кандидати наук.

Університет характеризується високим рівнем забезпечення комп’ютерною технікою, розвитком сучасних інформаційних технологій в управлінні та навчанні.

Навчально-виховний процес спрямований на забезпечення належного рівня кваліфікації фахівців відповідно до державних стандартів. Зокрема, у Львівському університеті бізнесу та права готують фахівців за такими спеціальностями:

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;

061 Журналістика;

081 Право;

072 Фінанси, банківська справа та страхування;

071 Облік і оподаткування;

082 Міжнародне право;

241 Готельно-ресторанна справа;

242 Туризм;

025 «Музичне мистецтво» (підготовче відділення).

 У структурі університету діють:

 • Фаховий коледж, який випускає фахових молодших бакалаврів за спеціальностями 081 Право; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 123 Комп’ютерна інженерія; 241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм.

 • Інститут культури та мистецтва імені Фридерика Шопена Львівського університету бізнесу та права, який здійснює підготовку фахівців за першим та другим  освітньо-кваліфікаційними рівнями, а саме: бакалавр та магістр з музичного мистецтва (галузі знань 02 Культура та мистецтво, спеціальності 025 «Музичне мистецтво»).

Також проводиться підготовка іноземних громадян за акредитованими освітніми програмами і спеціальностями.

Користуючись послугами Центру міжнародної освіти, що є структурним підрозділом ЛУБП, Ви маєте унікальну можливість співпрацюючи з Львівським університетом бізнесу та права здобути не лише грунтовні знання за обраною Вами спеціальністю, але й пройти на дистанційній чи стаціонарній основі курс навчання у престижних іноземних вищих навчальних закладах (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie; Wyższa Szkoła Biznesu — National-Louis University) та одержати польський, американський диплом про вищу освіту за спеціальностями:

 • право;

 • кримінологія і судово-медична експертиза;

 • управління;

 • фінанси і рахунки;

 • міжнародні відносини;

 • соціологія;

 • психологія;

 • туризм і відпочинок;

 • та ін.

Навчання відбувається на базі провідних іноземних вищих навчальних закладів.

У ЗВО «Львівський університет бізнесу та права» діють докторантура та аспірантура з таких спеціальностей:

Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності
1. 05 Соціально-поведінкові науки 051 Економіка
2. 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
3. 07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг
4. 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
5. 08 Право 081 Право
6. 23 Соціальна робота 232 Соціальне забезпечення

До аспірантури приймаються особи, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

У Львівському університеті бізнесу та права діють спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних, економічних наук за спеціальностями.

Під час навчання в аспірантурі надається змога здачі в університеті кандидатських іспитів з філософії, іноземної мови та зі спеціальності.

Форма власності: приватна.

Ректор: доктор економічних наук, професор, Горбонос Федір Володимирович.

Матеріально-технічна база: у розпорядженні студентів і викладачів знаходиться 28 навчальних приміщень, з них 16 – навчальні аудиторії і лабораторії, 3 комп’ютерні аудиторії, бібліотека з читальним залом, спортивний і актовий зал, їдальня та спортивні майданчики, гуртожиток покращеного планування з блоком обслуговування, медпункт. Військова підготовка здійснюється на матеріально-технічній базі Академії Сухопутних військ ім. Гетьмана П. Сагайдачного. Здобуття вищої освіти за кордоном здійснюється на базі провідних іноземних вищих навчальних закладів – Горнослазької Вищої Школи Комерції ім. Войцеха Корфантего (Польща, м. Катовіце), Школи вищої освіти в громадській та індивідуальній безпеці «APEIRON» (Польща, м. Краків), Вищої школи бізнесу (Польща, м. Нови Сонч) та National-Louis University (США, м. Чикаго).

Працевлаштування випускників: випускники по завершенню навчання зможуть працювати бухгалтерами, аудиторами, економістами та фінансовими менеджерами на підприємствах різних форм власності, банкірами, юристами, суддями та ін.

 LytseZvorit