Голова: Сопільник Л.С.

Студентське самоврядування у Львівському університеті бізнесу та права – це реальна здатність осіб, які навчаються в університеті самостійно вирішувати усі питання студентського життя в межах компетенції, визначеної Положенням про студентське самоврядування.

Основна мета органів студентського самоврядування – захист законних прав та інтересів осіб, які навчаються в університеті, надання їм можливості гармонійного, творчого та інтелектуального розвитку, а також сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

–                     сприяння формуванню у осіб, які навчаються, поваги до Батьківщини, почуттів національної свідомості, гідності, поваги до прав та свобод інших людей;

–                     захист прав та інтересів осіб, які навчаються в університеті;

–                     сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності осіб, які навчаються в університеті;

–                     забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

–                     контроль за умовами проживання в гуртожитку і сприяння відпочинку осіб, які навчаються;

–                     підтримка та захист сиріт, інвалідів;

–                     сприяння діяльності різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;

–                     співробітництво з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів, громадськими організаціями;

–                     сприяння працевлаштуванню студентів і випускників;

–                     участь у вирішенні питань міжнародного обміну особами, які навчаються у вищих навчальних закладах;

–                     організація студентського дозвілля.

Вищим представницьким органом студентського самоврядування університету є Студентська рада університету.

До складу Студентської ради університету входять:

–  голова Студентської ради університету;

–  заступник голови Студентської ради університету;

–  секретар Студентської ради університету;

–  голови Студентських рад факультетів;

–  голова Студентського наукового товариства.

_____________

Інформація про участь Студентського самоврядування у житті Університету:

Участь в урочистостях, присвячених присвоєнню звань Doctor Honiris Causa та Почесний професор Львівського університету бізнесу та права п. Марцелу Курту Маінка

DSC_1018_cr 2

DSC_1048_cr 2 4

DSC_1048_cr 2 4DSC_1066_crDSC_1072_cr

Участь в урочистостях, присвячених присвоєнню звань Doctor Honiris Causa та Почесний професор Львівського університету бізнесу та права професору Мірославу Матия

DSC_0043_cr_обработано

DSC_0058

DSC_0053_cr_cr 1