З метою реалізації Положення про вибіркові дисципліни у Закладі вищої освіти “Львівський університет бізнесу та права” студенти університету мають право вільно обрати дисципліни з переліку вибіркових дисциплін за кожною з освітніх програм. Для цього необхідно заповнити та подати до деканату анкету за зразком:

Зразок анкети