Відповідно до вимог Закону України “Про вищу освіту” та Закону України “Про освіту” на цій сторінці розміщено інформацію, яка підлягає обов”язковому оприлюдненню.

1.  Статут.

2. Положення.

3. Ліцензія на провадження освітньої діяльності.

4. Ліцензії та сертифікати про акредитацію освітніх програм

5. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

6.Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

7. Мова освітнього процесу

8. Інформація про структуру та склад керівних органів

9. Наявність вакантних посад.

10. Кошторис університету на поточний рік. 

11.  Фінансовий звіт про діяльність університету.

12. Штатний розпис на поточний рік. 

13. Розмір плати за навчання. 

14. Відомості про наявність гуртожитку. 

15. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

16. Річний звіт про діяльність закладу освіти

17. Результати моніторингу якості освіти