Відповідно до вимог Закону України “Про вищу освіту” та Закону України “Про освіту” на цій сторінці розміщено інформацію, яка підлягає обов”язковому оприлюдненню.

1.  Статут.

2. Положення.

3. Ліцензія на провадження освітньої діяльності.

4. Ліцензії та сертифікати про акредитацію освітніх програм

5. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

6.Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

7. Мова освітнього процесу

8. Інформація про структуру та склад керівних органів

9. Наявність вакантних посад.

10. Кошторис університету на поточний рік. 

11.  Фінансовий звіт про діяльність університету.

12. Штатний розпис.

13. Розмір плати за навчання. 

14. Відомості про наявність гуртожитку. 

15. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

16. Річний звіт про діяльність закладу освіти

17. Результати моніторингу якості освіти

18. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

19. Антикорупційна програма

20. СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ Львівського університету бізнесу та права на 2021 – 2025 роки

21. План-графік на 2019-2021рр. реконструкції та проведення ремонту навчальних корпусів Університету щодо доступності до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

22. Конкурсний набір

2. Положення.

3. Ліцензія на провадження освітньої діяльності.

4. Ліцензії та сертифікати про акредитацію освітніх програм

5. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

6.Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

7. Мова освітнього процесу

8. Інформація про структуру та склад керівних органів

9. Наявність вакантних посад.

10. Кошторис університету на поточний рік. 

11.  Фінансовий звіт про діяльність університету.

12. Штатний розпис.

13. Розмір плати за навчання. 

14. Відомості про наявність гуртожитку. 

15. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

16. Річний звіт про діяльність закладу освіти

17. Результати моніторингу якості освіти

18. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

19. Антикорупційна програма

20. СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ Львівського університету бізнесу та права на 2021 – 2025 роки

21. План-графік на 2019-2021рр. реконструкції та проведення ремонту навчальних корпусів Університету щодо доступності до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

22. Правила поведінки здобувачів вищої освіти ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”. Основні заходи спрямовані на запобігання та протидію булінгу. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу. Порядок реагування на доведені випадки булінгу.