На цій сторінці Ви можете здійснити оплату публікації статті, поданої до журналів Law, Business and Sustainability HeraldGlobal Prosperity та Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Засновником цих журналів є Львівський університет бізнесу та права.

Для проведення оплати Ви можете скористатись такими способами прийому платежів:

 1. За токеном (посилання приведе Вас на сторінку оплати):

https://next.privat24.ua/payments/form/{“token”:”77413b8c-7612-4ac7-b254-3b25ea3abac6″}

 1. З додатку Приват24 за номером IBAN (Платежі – пошук за IBAN).

IBAN UA343052990000026002001009294

 1. У будь-якій системі оплати, терміналі або банку за реквізитами:

Отримувач: Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права»

ЄДРПОУ (ЗКПО):  32408165

UA343052990000026002001009294 в АТ КБ «Приватбанк» м. Львова, МФО 305299

 1. Спосіб прийому платежів через Liqpay.

Для використання цього способу Вам необхідно заповнити наступну форму.

Після заповнення форми ми надішлемо Вам посилання для оплати через Liqpay на адресу електронної пошти, вказану у формі.

liqpay

Вас перенаправить на сторінку Львівського університету бізнесу та права у сервісі Liqpay. У полі “сума” введіть суму. У поле “призначення” введіть прізвище першого автора та абревіатуру журналу (LBSH, GP або NZ).

При оплаті банківською картою введення реквізитів картки відбувається в системі електронних платежів LiqPay (ПАТ КБ “ПриватБанк”), який пройшов сертифікацію в платіжних системах Visa і MasterCard. Представлені Вами дані повністю захищені і ніхто не може їх отримати.

Просимо проводити оплату тільки після отримання остаточного підтвердження прийняття статті.

Детальна інформація про порядок прийняття статті до публікації та вартість послуг з публікації є на офіційних сайтах видань:

Law, Business and Sustainability Herald  

Порядок публікації http://lbsherald.org/index.php/journal/proced

Вартість публікації (автори з України оплачують у гривні за курсом НБУ на день оплати)

1 автор – 20 EUR;

2 автори – 35 EUR;

3 автори – 50 EUR;

4 автори – 65 EUR;

5 авторів – 80 EUR

Global Prosperity 

Порядок публікації http://gprosperity.org/index.php/journal/subp

Вартість публікації (автори з України оплачують у гривні за курсом НБУ на день оплати)

1 автор – 15 EUR;

2 автори – 25 EUR;

3 автори – 35 EUR;

4 автори – 55 EUR;

5 авторів – 70 EUR;

6 авторів – 85 EUR;

7 авторів – 105 EUR.

Наукові записки Львівського університету бізнесу та права 

Порядок публікації https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/edprocess

Вартість публікації 700 грн. – електронна версія; 900 грн. – друкований примірник.

Договір публічної оферти

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є договором публічної оферти. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови договору є однаковими для всіх користувачів (Замовників). У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, оплата на офіційному сайті ЗВО «Львівський університет бізнесу та права» http://lubp.com.ua/ є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту.

Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги.

ЗВО «Львівський університет бізнесу та права» (далі – Виконавець) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Замовнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг з опублікування письмового твору наукового характеру (далі – наукова стаття) на умовах, що викладені у даному Договорі.

1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

1.3. Замовник – фізична та/або юридична особа, власник прав інтелектуальної власності на наукову статтю, якій Виконавець надає послуги у відповідності до умов даного Договору.

1.4. Послуга – це комплекс дій Виконавця, що мають своїм результатом опублікування наукової статті Замовника в порядку встановленому даним Договором.

1.5. Вартість Послуги (тариф) – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за виконання послуги для Замовника.

1.6. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.7. Суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

1.8. Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Подання наукової статті передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.

1.9. Файли «cookie» – це файли, які містять невелику кількість даних, котрі сайт http://lubp.com.ua/ може передавати веб-браузеру Замовника, і вони зберігаються на жорсткому диску комп’ютера Замовника. Виконавець зберігає у файлах cookie анонімну службову інформацію, що жодним чином не відноситься до особистості Замовника. Замовник може у будь-який момент заборонити використання cookie в своєму веб-браузері.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. На підставі та умовах визначених даним Договором Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає послуги з публікації наукової статті лише після здійснення Замовником оплати на сайті http://lubp.com.ua/ з застосуванням інструменту інтернет-еквайрингу LiqPay або у інший спосіб.

2.2. Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка із Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.

2.3. Всі зміни й доповнення до даного Договору опубліковуються на сайті Виконавця.

2.4. Всі умови даного Договору є обов’язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами даного Договору, він не вправі користуватися послугами.

2.5. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими тарифами на Послугу Замовник може відмовитись від публікації наукової статті, але не пізніше, ніж до проведення оплати. Зміни щодо тарифу, внесені у Договір після проведення оплати не стосуються Послуги, яка була оплачена до таких змін.

2.6. Замовник – суб’єкт персональних даних, який подав наукову статтю для публікації, надає згоду на обробку його персональних даних в базі персональних даних Виконавця, а також погоджується отримувати електронні листи від Виконавця.

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ

3.1. Надання послуги починається після подання наукової статті для публікації шляхом акцепту (прийняття) умов даного Договору, без його письмового підписання Сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно, Замовник, який подав наукову статтю для публікації вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.

3.2. Послуга за даним Договором надається Замовнику на платній основі у порядку, передбаченому редакційною політикою видань.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ”ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1. Надати Замовнику послугу у повному об’ємі, що полягає у опублікуванні наукової статті.

4.1.2. Комунікувати з Замовником у порядку, передбаченому редакційною політикою видань.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Відмовитись від надання Послуги у випадку порушення Замовником принципів редакційної політики видань, зокрема, виявлення у тексті наукової статті ознак плагіату, фальсифікації, «гостьового авторства» (включення до переліку авторів осіб, які не зробили значного внеску в написання статті) або «примарного авторства» (приховування імені авторів, які зробили значний внесок у написання статті).

4.2.2. Змінювати порядок надання послуг та їх вартість без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на своєму сайті http://lubp.com.ua, за 15 календарних днів до їх впровадження.

4.2.3. Розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, а також для захисту Виконавця та Замовника(ів), якщо це не суперечить відповідним Конституційним правам громадян та діючому законодавству України.

4.3. Замовник зобов’язується:

4.3.1. Здійснити оплату послуги Виконавця в обсязі, порядку і у терміни передбачені даним Договором.

4.3.2. Дотримуватися умов даного Договору.

4.3.3. Ознайомитись з Договором, умовами надання Послуги, дотримуватись та виконувати їх вимоги.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Отримувати інформацію про Послугу, тарифи.

4.4.2. Відмовитись від отримання листів від Виконавця.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з даним Договором та чинним законодавством України.

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ОПЛАТИ

6.1. Замовник здійснює оплату Послуги за тарифами, які встановлені на сайті http://lubp.com.ua. Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені тарифи у разі змінення ринкових умов або за інших суттєвих обставин.

6.2. Оплата послуг здійснюється на умовах передплати. В разі не здійснення оплати у вказаний термін Виконавець зупиняє надання Послуги.

6.3. Зміна тарифу не стосується оплаченої Послуги.

6.4. Оплата Послуги здійснюється Замовником за допомогю сервісу LiqPay або у інший спосіб.

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.

7.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставини непереборної сили Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону протягом 5 днів з моменту закінчення дії обставини непереборної сили або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставини непереборної сили.

 1. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають за даним Договором або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

9.1. Даний Договір набирає чинність для Сторін від моменту подання Замовником наукової статті для публікації, вважається укладеним на невизначений строк і діє до припинення його однією зі Сторін або обома Сторонами.

9.2. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний лише Виконавцем.

9.5. Кошти, зараховані до моменту розірвання Договору на банківський рахунок Виконавця, Замовнику не повертаються і не компенсуються.

Контактні дані адміністрації:

ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”,

79021, Україна,  Львів, Кульпарківська, 99, тел.: (032) 292-87-08

qqbkqq@gmail.com