Основні пріоритетні напрями наукової діяльності вищого навчального закладу.

Відповідно до Постанови Національної академії наук України від 20.12.2013 р. № 179 «Про основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук Національної академії наук України на 2014–2018 роки» та рекомендацій Ради президентів академій наук України для ВНЗ щодо виконання досліджень за Пріоритетними науковими напрямами досліджень, наукова робота ведеться за такими напрямками:

  1. Правова природа судової влади, проблеми розвитку законодавства щодо судоустрою, прокуратури та адвокатури.
  2. Судоустрій, прокуратура та адвокатура в євроінтеграційному вимірі».
  3. Проблеми адміністративного права і процесу, фінансового права, інформаційного права в умовах розбудови правової держави».
  4. Підвищення конкурентоспроможності підприємств та ефективності використання їх виробничого і кадрового потенціалу.
  5. Демографія, зайнятість та диверсифікація соціальної політики».
  6. Системи діагностики та управління діяльністю підприємств (за видами економічної діяльності).

Основні напрямки досліджень на кафедрах охоплюють таку тематику, як «Сучасний розвиток фінансів, банківської справи та страхування», «Актуальні проблеми обліку і оподаткування», «Удосконалення економіки підприємств та використання інформаційних технологій» «Наукові проблеми демографії, трудових відносин і соціальної політики», «Актуальні питання цивільного права», «Кримінально-правові проблеми сучасності», «Розвиток адміністративного права і процесу, фінансового та інформаційного права в Україні на сучасному етапі», «Реформування і покращення механізмів діяльності у сферах судоустрою, прокуратури та адвокатури», «Актуальні проблеми міжнародного права», «Філософські та суспільно-гуманітарні проблеми сучасності», «Науково-практичні проблеми міжнародних відносини, суспільні комунікацій та регіональних студій». Науковими керівниками відповідних тематик є завідувачі кафедр. У результаті системних досліджень у рамках кафедральної тематики за період 2014 – 2019 р. захищено понад 90 кандидатських та 6 докторських дисертації, опубліковано 38 монографій, 30 навчально-методичних видань, опубліковано понад 600 статей у іноземних та українських фахових виданнях. Значимість одержаного результату підтверджується використанням напрацювань у практичній роботі підприємств, установ, закладів різної форми власності та органів державної влади і місцевого самоврядування, у педагогічній діяльності та як основи для подальших досліджень з відповідної проблематики.

Докторантура

Аспірантура

Спеціалізовані вчені ради по захисту кандидатських дисертацій

Партнери

Фахове наукове видання “Наукові записки ЛУБП”