Завідувач кафедри: Шевчук Любов Теодорівна, д.е.н., професор

Науково-педагогічний склад кафедри:

Гладун Володимир Романович, к.ф.-м.н., доцент

Зельман Леся Несторівна, к.п.н.

Кайдрович Христина Іванівна, к.е.н., доцент

Крамар Руслана Іванівна, к.ю.н.

Майнка Марсель Курт, к.е.н.

Мінакова Олена Олександрівна, к.е.н.

Петрик Ілона Владиславівна, д.е.н., професор

Пинда Юрій Володимирович, д.е.н., професор

Ситар Лілія Йосипівна, к.е.н., доцент

Скриньковський Руслан Миколайович, к.е.н., професор

Шняк Оксана Зеновіївна

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Другий (магістерський)  рівень за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» Кваліфікація : Магістр з туризму

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА першого рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»Кваліфікація : бакалавр з туризму

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Другий (магістерський)  рівень за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» Кваліфікація : Магістр з туризму (2020 р.)

НАВЧАЛЬНИЙ   ПЛАН підготовки  магістра галузь знань 24 Сфера обслуговування спеціальність 242 Туризм, освітньо-професійна програма  Туризм форма навчання: денна (2020/2021 н.р.)

НАВЧАЛЬНИЙ   ПЛАН підготовки  магістра галузь знань 24 Сфера обслуговування спеціальність 242 Туризм, освітньо-професійна програма  Туризм форма навчання: денна (2021/2022 н.р.)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для студентів за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 Туризм освітнього ступеня магістр денної і заочної форми навчання

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ для студентів за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 Туризм освітнього ступеня магістр денної і заочної форми навчання

Силабуси дисциплін

Каталог дисциплін вільного вибору для здобувачів вищої освіти зa освітньо-професійною програмою «Туризм» другого (магістерського) рівня на 2020/2021 н.р.

Орієнтовний план підвищення кваліфікації викладачів  ОП «Туризм» на 2020-2025 рр.

Тематика ВКР

Методичні рекомендації до переддипломної практики

Довідка про наукове консультування