Спеціалізована вчена рада Д 35.140.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора юридичних наук за спеціальностями:

12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
12.00.10 – Судоустрій; прокуратура та адвокатура.

____________________

СТРИЖЕУС ДЕНИС АНАТОЛІЙОВИЧ

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента 1

Відгук опонента 2