Згідно Наказу  МОН від 19.12.2019 р. № 1015-Л, у ПВНЗ “Львівський університет бізнесу та права” розширено провадження освітньої діяльності шляхом започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства.

Витяги з Наказу:

Витяг з наказу 242 Туризм

Витяг з наказу 242 Туризм (магістратура)