Прийом до аспірантури Університету за очною (денною, вечірньою) та заочною формою навчання здійснюється за такими спеціальностями (Перелік спеціальностей затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266):

Шифр

спеціальності

Назва спеціальності
051 Економіка
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
232 Соціальне забезпечення

До аспірантури на конкурсній основі приймаються громадяни України та іноземні громадяни, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» або «спеціаліст».

Прийом заяв та документів від вступників здійснюється у паперовій
формі.Рейтинговий список вступників, які вступають до аспірантури для
здобуття ступеня доктора філософії, із зазначенням рекомендованих до
вступу приймальною комісією формується за результатами іспитів.

Термін підготовки – 4 роки.

Перелік необхідних документів

 1. Заява встановленого зразка.
 2. Копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);
 3. Особовий листок з обліку кадрів (форма П-2ДС);
 4. 2 фотокартки 3×4;
 5. Згода на обробку персональних даних;
 6. Автобіографія, написана власноруч;
 7. Копія паспорта та ідентифікаційного коду;
 8. Список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної спеціальності;
 9. Копія трудової книжки;
 10. Сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) (за наявності);
 11. Протокол співбесіди з потенційним науковим керівником про рекомендацію до вступу.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити з:

 • спеціальності – в обсязі відповідної навчальної програми рівня вищої освіти магістра;
 • іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступника, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняють від складення вступного іспиту з іноземної мови.

Контакти:

097 097 6 001

вул. Кульпарківська 99