В Університеті утворено спеціалізовані вчені ради з присудження ступеня доктора наук

Наказом Міністерства освіти і науки України № 530 від 06.06.2022 р. у Львівському університеті бізнесу та права утворено спеціалізовані ради з присудження ступеня доктора наук:

Д 35.140.01
Профіль ради: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності)», 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

Д 35.140.02
Профіль ради: 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»,
12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»