Акредитаційна експертиза освітньо-професійних програм в Університеті

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України  від 11.01.2019 №46-л «Про проведення акредитаційної експертизи» в Університет з 22 по 24 травня 2019 року працювали експертні комісії з метою проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм:

1. «Фінанси, банківська справа та страхування» за першим рівнем вищої освіти (бакалавр).

Експертний висновок

2. «Журналістика» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Експертний висновок

3. «Облік і оподаткування» першого рівня вищої освіти (бакалавр)

Експертний висновок

4. «Фінанси, банківська справа та страхування» рівня вищої освіти – молодший спеціаліст

Експертний висновок