Оновлено Правила прийому до аспірантури та докторантури Приватного вищого навчального закладу «Львівський університет бізнесу та права» у 2016 році

Правила прийому до аспірантури та докторантури

Приватного вищого навчального закладу

«Львівський університет бізнесу та права»

у 2016 році

Прийом до аспірантури Університету за очною (денною, вечірньою) та заочною формою навчання здійснюється за такими спеціальностями (Перелік спеціальностей затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266):

Шифр

спеціальності

Назва спеціальності Вартість підготовки

(за 1 навчальний рік)

051 Економіка 17 900, 00 грн.
073 Менеджмент 17 900, 00 грн.
075 Маркетинг 17 900, 00 грн.
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 17 900, 00 грн.
081 Право 18 900, 00 грн.
232 Соціальне забезпечення 17 900, 00 грн.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються громадяни України та іноземні громадяни, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» або «спеціаліст».

Прийом зазначених нижче документів – з 01 серпня по 30 вересня 2016 р.

Вступні випробування – 17 – 26 жовтня 2016 р.

Зарахування – 27 – 28 жовтня 2016 р.

Початок навчання – 01.11.2016 р.

Термін підготовки – 4 роки.

Перелік необхідних документів

 1. Заява встановленого зразка.
 2. копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);
 3. особовий листок з обліку кадрів (форма П-2ДС);
 4. 2 фотокартки 3×4;
 5. згоду на обробку персональних даних;
 6. автобіографію, написану власноруч;
 7. копії паспорта та ідентифікаційного коду;
 8. список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної спеціальності;
 9. копію трудової книжки;
 10. сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) (за наявності);
 11. протокол співбесіди з потенційним науковий керівником про рекомендацію до вступу.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити з:

 • спеціальності – в обсязі відповідної навчальної програми рівня вищої освіти магістра;
 • іноземної мова в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступника, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняють від складення вступного іспиту з іноземної мови.

Контакти:

cie-lubp@ukr.net – відділ аспірантури та докторантури

вул. Кульпарківська 99

Прийом до докторантури Університету за очною формою навчання здійснюється за такими спеціальностями (Перелік спеціальностей затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266):

Шифр спеціальності Назва спеціальності Вартість підготовки (за 2 роки)
051 Економіка 55 000, 00 грн.
073 Менеджмент 55 000, 00 грн.
075 Маркетинг 55 000, 00 грн.
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 55 000, 00 грн.
081 Право 55 000, 00 грн.
232 Соціальне забезпечення 55 000, 00 грн.

До докторантури на конкурсній основі приймають осіб, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Перелік необхідних документів

 • заяву встановленого зразка;
 • копію диплома доктора філософії або кандидата наук.
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • копії диплома про вищу освіту (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома) та додатку до нього.
 • особовий листок з обліку кадрів (форма П-2ДС), засвідчений печаткою установи за останнім місцем роботи;
 • 2 фотокартки 3×4;
 • згоду-повідомлення на обробку персональних даних (додаток 2);
 • автобіографію, написану власноруч;
 • копії паспорта та ідентифікаційного коду;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів після отимання ступеня доктора філософії (кандидата наук), засвідчений печаткою установи за останнім місцем праці або профільної наукової або навчальної установи (за наявності).
 • копію трудової книжки;

Нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі становить два роки.

Контакти:

cie-lubp@ukr.net – відділ аспірантури та докторантури

вул. Кульпарківська 99

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>