Завідувач кафедри: Козоріз Марія Андріївна, д.е.н., професор

Гарант ОПП: Семчук Жанна Віталіївна, д.е.н., професор, e-mail: semchuk_zv@ukr.net

Науково-педагогічний склад кафедри:

Зельман Леся Несторівна, к.п.н.

Кайдрович Христина Іванівна, к.е.н., доцент

Кошовий Богдан-Петро Олегович, к.е.н.

Крамар Руслана Іванівна, к.ю.н.

Майнка Марсель Курт, к.е.н.

Петрик Ілона Владиславівна, д.е.н.

Пинда Юрій Володимирович, д.е.н., професор

Семчук Жанна Віталіївна, д.е.н., професор

Ситар Лілія Йосипівна, к.е.н., доцент

Скриньковський Руслан Миколайович, к.е.н., професор

Шняк Окана Зеновіївна

Відомості про підвищення кваліфікації працівників кафедри

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» другого рівня вищої освіти (2021 р.)

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми

Рецензія Семчук Ю.І.

Рецензія Графська О.І.

Рецензія Кваснікова І.С.

Для надання пропозицій чи зауважень щодо освітньо-професійної програми перейдіть, будь-ласка, за посиланням: коментарі

ПРОГРАМА виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю «241 Готельно-ресторанна справа» освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» (ID у ЄДЕБО 46233) у Закладі вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права» (експертна групу призначена Наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 05 жовтня 2021 р. № 1775-Е)

НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН підготовки:  магістра, галузь знань: 24 Сфера обслуговування, спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа, освітньо-професійна програма: Готельно-ресторанна справа, форма навчання: денна (2021)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» другого рівня вищої освіти (2020 р.)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки: магістра, галузь знань: 24 Сфера обслуговування, спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа, освітньо-професійна програма: Готельно-ресторанна справа, форма навчання: денна (2020 р.)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 24 «Сфера обслуговування» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 241 «Готельно-ресторанна справа»

Робочі програми

Методичне забезпечення дисциплін

Тематика магістерських робіт

Каталог вибіркових дисциплін

Силабуси/Робочі програми вибіркових дисциплін