Директор Інституту міжнародного права, інновацій та проектної діяльності – кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України Пилипиленко Володимир Пилипович

Навчально-науковий інститут міжнародного права, інновацій та проектної діяльності сформований у січні 2023 році на базі факультету міжнародних відносин та юридичного факультету, які діяли від часу заснування Університету і мали багату історію та значні досягнення у підготовці студентів і кадрів вищої кваліфікації, участі у міжнародних дослідницьких проєктах.

Інститут очолив к.ю.н., Заслужений юрист України Пилипиленко Володимир Пилипович. Володимир Пилипович є досвідченим науковцем у сфері міжнародної кримінальної юстиції, автором понад двадцяти наукових праць з питань діяльності Міжнародного кримінального суду та міжнародних злочинів,  монографії «Воєнні злочини в міжнародному праві. Питання теорії та практики». Науково обґрунтував, що російською федерацією в Україні вчиняється Націоцид – нове міжнародно-протиправне діяння, метою якого є знищення нації.

Довгостроковою стратегічною метою Інституту є метою розвиток освіти і науки у галузі міжнародного права, сприяння захисту прав людини і зміцненню правової культури суспільства, забезпечення сталого розвитку України. Першочергові цілі Інституту включають розвиток науки міжнародного права; створення інноваційних проектів та підтримка їх реалізації, зокрема, у сфері захисту прав людини; формування і реалізацію інноваційних стратегій, що сприятимуть розвитку науки та технологій, забезпеченню сталого розвитку та підвищенню конкурентоспроможності України; організація навчальних заходів, семінарів, тренінгів та інших заходів, спрямованих на підвищення рівня знань та професійної компетентності фахівців з міжнародного права; сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі науки та технологій, обміну досвідом та інноваційними ідеями між Україною і іноземними партнерами.

До складу інституту увійшли такі кафедри:

  1. Кафедра міжнародного права (завідувач Курочка М. І.). Курси кафедри охоплюють різні аспекти міжнародного права, включаючи теорію, практику та дослідження різних галузей міжнародного права, таких як міжнародне гуманітарне право, право міжнародних організацій, право міжнародних договорів, міжнародне торговельне право, міжнародне приватне право та ін. Працівники кафедри проводять наукові дослідження з питань міжнародного права, що допомагає удосконалювати теорію та практику застосування міжнародного права; організують конференції, семінари, круглі столи та інших заходів, що сприяють вивченню та популяризації міжнародного права. Випускники кафедри міжнародного права оволодівають ґрунтовними знаннями з питань міжнародного права і готові працювати у юридичних фірмах, міжнародних організаціях, дипломатичних установах та інших галузях, що потребують професійних знань з міжнародного права.
  2. Кафедра економіко-правових дисциплін (завідувач Семчук Ю. І.). Кафедра забезпечує підготовку у аспекті взаємодії права та економіки, включаючи економічне, корпоративне, податкове право та ін. Зусиллями співробітників кафедри студенти одержують можливість набути знання, які допомагають їм розуміти взаємозв’язок між правом та економікою і набувають компетентностей, необхідних для професійної діяльності у міжнародних корпораціях, банках, страхових компаніях, органах державної влади.
  3. Кафедра інновацій та проектної діяльності (завідувач Візняк Ю. Я.). Кафедра забезпечує навчання студентів у сфері інноватики та проектного менеджменту, включаючи інноваційну діяльність, організаційну підтримку інновацій, управління проектами та ін. У процесі навчання студенти набувають компетентностей, необхідних для роботи у різних галузях, які вимагають професійних знань з інновацій та проектного менеджменту, таких як інноваційні стартапи і компанії, науково-дослідні центри, міжнародні проєкти.

Створення Інституту міжнародного права, інновацій та проектної діяльності стало важливим кроком до реалізації стратегії Університету щодо розвитку освітніх програм у сфері міжнародного права, інтернаціоналізації, інтенсифікації міжнародної співпраці з академічних обмінів і спільного виконання освітніх та дослідницьких проєктів.

В інституті міжнародного права, інновацій та проектної діяльності  готують магістрів за спеціальністю 082«Міжнародне право».

Інститут ефективно використовує усі можливості міжнародної академічної співпраці та залучення фінансових ресурсів з Міжнародним Центром Впровадження Програм ЮНЕСКО, Повітовим староством в Перемишлі, The University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, European Institute for Further Education (Словаччина), Університетом Грегорі (Нігерія), Школою управління університету Сілезії, Wyższa szkoła przedsiębiorczości i marketingu w Chrzanowie, Західним науковим центром НАН України та МОН України, Київським університетом права НАН України,