Освітньо-наукова програма «Економіка»

Інститут очолює доктор економічних наук, професор Пинда Юрій Володимирович

Навчально-науковий інститут управління, адміністрування та інформаційних технологій – один з провідних інститутів, на якому понад 2 000 студентів отримали освітній ступінь бакалавра, магістра. Підготовка фахівців високого рівня супроводжується постійною актуалізацією навчальних планів з урахуванням потреб життя і розвитку науки, а також вимог Болонського процесу, підготовкою підручників нового покоління, викладанням дисциплін іноземними мовами, впровадженням інтерактивних технологій у теоретичній підготовці навчального процесу, а також інтеграцією в практичні знання на підприємствах, установах, організаціях.

Навчально-науковий інститут управління, адміністрування та інформаційних технологій успішно співпрацює з науковцями інших країн Європи, Азії, Америки, Канади, США. Науковці інституту є авторами відомих в Україні підручників, навчальних посібників та монографій.

У складі інституту перебувають:

Кафедра обліку і оподаткування

Завідувач кафедри – кандидат економічних наук, доцент Хомка Володимир Михайлович.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Завідувач кафедри – кандидат економічних наук, професор Скриньковський Руслан Миколайович.

Кафедра економіки підприємств та інформаційних технологій

Завідувач кафедри – доктор економічних наук Петрик Ілона Владиславівна.

З 2017 року впровадженно дуальну систему навчання, що дає можливість студентам поєднувати теоретичні навички з практичними вміннями. В інституті практикуються регулярні заняття з відомими фахівцями в галузі податкової системи, виконавчих органів місцевої влади, робітниками центру зайнятості. В інституті функціонують кафедри: обліку і оподаткування; фінансів, банківської справи та страхування; економіки підприємств та інформаційних технологій. Студенти з великим зацікавленням займаються науковою роботою. В університеті щорічно проводяться інтернет-конференції, тематичні круглі столи. Найкращі студенти беруть участь у Всеукраїнських предметних олімпіадах. В інституті активно працює студентське самоврядування: участь у засіданнях Вченої ради; проведення університетських конкурсів: «Кращий студент», Брейн-ринги; участь у політичних заходах. Викладачі інституту можуть підвищувати свій професійний рівень. В інституті є сучасне матеріально-технічне забезпечення (мультимедійне обладнання, проектори для дистанційного навчання, комп’ютерне та інтернет забезпечення). За роки існування інституту понад 50 викладачів захистили кандидатські і докторські дисертації. Випущено понад 200 навчальних посібників та підручників. Професія економіста – це гарантія високої якості майбутнього та незабутні студентські роки. Наші напрями підготовки: 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 071 Облік і оподаткування (бакалавр, магістр).