Спеціалізована вчена рада ДФ 35.140.004 створена для проведення разового захисту дисертації Лопушинського Тараса Андрійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».