Спеціалізована вчена рада ДФ 35.140.002 створена для проведення разового захисту дисертації Коновалової Надії Тарасівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 – «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Дисертація

Відгук опонента 1

Відгук опонента 2

Висновок рецензентів

Посилання на трансляцію