Семчук Жанна Віталіївна, 1982 р.н. – декан факультету економіки та підприємництва ПВНЗ “Львівський університету бізнесу та права”, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та кредиту, академік міжнародної кадрової академії.

Нагороджена грамотами  Львівського університету бізнесу та права  та Західного наукового центру НАН України і МОН Ураїни, Львівської обласної ради, Львівської облдержадміністрації, подякою Львівської міської ради, присвоєне звання “Видатний юрист України”, відзначена багатьма громадськими організаціями, лауреат обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам.

У 2003 р. закінчила з відзнакою Львівський фінансово-економічний інститут за спеціальністю “Фінанси”.

У 2005 р. закінчила магістратуру Українського державного університету економіки та фінансів в м. Києві за спеціальністю Фінанси.

З 2005 р. – заступник декана факультету економіки та підприємництва ПВНЗ “Львівський університет бізнесу та права”.

У 2011 р. захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. З 2012 р. декан факультету заочного відділення, а з 2013 р. – декан факультету економіки та підприємництва ПВНЗ “Львівський університету бізнесу та права”.

У сфері розвитку економічної освіти Ж.В. Семчук тісно співпрацює з окремими членами наукових організацій, такими як Українська академія наук, Міжнародна Кадрова Академія, Міжнародна академія комп’ютерних наук та систем, Українська асоціація економістів-міжнародників тощо.

За результатами наукової роботи Ж.В. Семчук автор (співавтор) понад 70 праць з економіки, у т.ч. 1 монографії.

Ж.В. Семчук підготувала і видала у співавторсті 1 підручник з грифом МОН, 3 навчальні посібники, 6 методичних вказівок і розробок.

Наукові статті Ж.В. Семчук опубліковані у фахових наукових виданнях – вісниках університетів (Львівського університету бізнесу та права, Львівської державної фінансової академії, Державного аграрного університету, Національного університету “Львівська політехніка”, Національного університету водного господарства та ін.), а також у економічних наукових журналах “Прометей”, “Ефективна економіка”, “Інвестиції: практика та досвід” тощо.

Окремі результати економічних досліджень Ж.В. Семчук доповідались та отримали позитивну оцінку на засіданнях кафедр та Вченої ради університету,конференціях, семінарах, круглих столах в Україні та Польщі.

Жанна Семчук – учений-економіст, талановитий педагог. Вона конструктивно реалізує ідею ефективного поєднання фундаментальної науки та освіти.