Відповідно до вимог Закону України “Про вищу освіту” на цій сторінці розміщено інформацію, яка підлягає обов”язковому оприлюдненню.

1.  Статут.

2. Положення.

3. Документи, пов”язані з організацією освітнього процесу.

4. Правила прийому до університету у 2015 році.

5. Склад керівного органу університету.

6. Перелік вакантних посад в університеті.

7. Кошторис університету на поточний рік. 

8.  Річний, у тому числі фінансовий звіт про діяльність університету.

9. Штатний розпис на поточний рік. 

10. Розмір плати за навчання. 

11. Інформація про щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти.

12. Оприлюднені рішення вченої ради вищого навчального закладу.

13. Положення про виховну роботу

14. Офіційний документ, яким визначено порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

15. Акредитація

16. Правила внутрішнього розпорядку