Львівський університет бізнесу та права засновано у 2003 році. Університет є одним з провідних освітніх закладів Львівщини з підготовки висококваліфікованих кадрів для економічної галузі, юриспруденції, міжнародних відносин, журналістики.

Основні переваги Університету:

Навчання за усіма освітніми рівнями – коледж, підготовка до ЗНО, бакалавратура, магістратура, аспірантура та докторантура (з можливістю захисту кандидатської (PhD) та докторської (DrSc) дисертації відповідно)

Можливість одержати одночасно два дипломи – український диплом державного зразка та диплом польського або американського вищого навчального закладу

Бажаєте сумістити навчання та одержання практичного досвіду роботи? Львівський університет бізнесу та права може Вам допомогти! Можливість навчання за дуальною формою.

А також: навчання на військовій кафедрі, гуртожиток, курси водія, охоронця, англійської мови, підвищення кваліфікації, освіта за кордоном, підготовчі курси до ЗНО

П’ятнадцять років на ринку освітні послуг України!

Освітня вертикаль

Важливим напрямом діяльності Львівського університету бізнесу та права є науково-дослідна робота. В Університеті виконуються фундаментальні і прикладні дослідження інноваційного характеру. Належна науково-технічна база та сформований колектив науково-педагогічних працівників дають можливість здійснювати наукові дослідження інноваційного скерування.

В Eніверситеті протягом виконуються фундаментальні і прикладні дослідження інноваційного характеру у відповідності до «Пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки до 2020 року» та відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», у межах таких комплексних тем університету:

  1. «Правова природа судової влади, проблеми розвитку законодавства щодо судоустрою, прокуратури та адвокатури».

  2. «Судоустрій, прокуратура та адвокатура в євроінтеграційному вимірі».

  3. «Проблеми адміністративного права і процесу, фінансового права, інформаційного права в умовах розбудови правової держави».

  4. «Підвищення конкурентоспроможності підприємств та ефективності використання їх виробничого і кадрового потенціалу».

  5. «Демографія, зайнятість та диверсифікація соціальної політики».

В Університеті діють дві спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій: спеціалізована  вчена  рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук зі спеціальностей 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура; спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора економічних наук зі спеціальностей 08.00.04 – економіка та управління підприємствами і 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Здійснюється набір до аспірантури та докторантури  за спеціальностями 051 Економіка і 081 Право.

До аспірантури приймаються особи, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Hегулярно видаються збірники наукових праць «Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія юридична» та «Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна», включення яких до переліку фахових видань України, у яких можна публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата економічних або юридичних наук підтверджено відповідно наказу Міністерства освіти і науки України 12.05.2015 № 528.

Науково-дослідна робота студентів здійснюється під керівництвом керівника наукового гуртка та науково-педагогічних працівників кафедр. Керівник Наукового гуртка – к.е.н. Скриньковський Руслан Миколайович. Кількісний склад наукового гуртка – 40 осіб. Основні публікації учасників гуртка за останні три роки склали 60 одиниць.

Студенти університету беруть участь у науково-практичних конференціях, семінарах, програмах стажування, громадській діяльності. Активну громадянську позицію студенти демонструють у роботі Студентської ради Львова.

Продовжується міжнародна співпраця у науковій площині за посередництвом Центру міжнародної освіти та зі сприянням Східноєвропейської агенції розвитку.

Посилилась наукова співпраця з такими навчальними закладами та установами як Інститут післядипломної освіти (Словаччина, м. Подгайск), де відкрито філіал нашого університету, а також Вища школа бізнесу (Польща, м. Тарнув) та National-Louis University (США, м. Чикаго), коледж ББС м. Клоппенбург (Німеччина), Вища школа ринкового управління і іноземних мов (Польща) та інші.

Усього до співпраці з університетом залучено 14 українських та 23 іноземних партнерів.

Університет бере участь в міжнародних програмах у співпраці з партнерськими вузами Німеччини, Швеції, Словаччини, Італії. Найбільш тісна співпраця налагодилася з вищими навчальними закладами сусідньої Польщі. Зокрема, укладені угоди про співпрацю з Краківською Вищою Школою ім. А. Фриджа Моджевського в Кракові, Вищою школою підприємництва і маркетингу в Кшанові,  Вищою Школою управління  та адміністрації в Ополє, Горношльонською Вищою школою економіки в Катовіцах, Mалопольським товариством сільськогосподарського дорадництва Краківського аграрного університету.

Львівський університет бізнесу та права активно втілює сучасні інноваційні підходи в міжнародній освітній сфері. Зокрема, підписана угода з Університетом Гульельмо  Марконі (Рим,  Італія) про співпрацю, в рамках якої передбачено поєднання  дистанційного навчання з елементами очної освіти.

В 2009 році  Університет включено у реєстр Міністерства освіти Німеччини. Представники університету брали участь в програмах Німецької служби академічних обмінів (DAAD).

Університет вступив в Програму ООН «Академічне сприяння ООН», глобальну ініціативу, яка об’єднує інститути вищої освіти з Організацією Об’єднаних націй з метою активної підтримки десяти всесвітньо визнаних принципів, що стосуються прав людини, грамотності, сталого розвитку та вирішення конфліктів.

У Львівському університеті бізнесу та права регулярно з лекціями виступають  відомі вчені з Німеччини, Польщі.

Важливим моментом у формуванні міжнародної діяльності ЛУБП є забезпечення постійного інформування про міжнародні наукові, освітні та інші програми, якими можуть скористатися викладачі та студенти вузу. Налагоджена співпраця з Інформаційно-консультативним Центром «Освіта», який регулярно повідомляє про такі можливості для представників нашого університету, насамперед щодо значної кількості відкритих конкурсних програм міжнародних академічних обмінів.

Встановлені контакти з регіональними інформаційними представниками  Програми ЄС «Молодь в дії». Це дає можливість студентам брати участь в міжнародних програмах спільно зі своїми однолітками з інших країн. Так, недавно студенти ЛУБП брали участь в спільному українсько-італійському-польсько-грузинському проекті «Волонтери в дії». Зустріч студентів проходила в  Урекі (Грузія) і торкалася досвіду волонтерських акцій в цих країнах.

Для проходження практики студентів-міжнародників проведено переговори і досягнуто згоди з Перемишльською агенцією регіонального розвитку та Пшеворським центром транскордонної співпраці.

Львівський університет бізнесу та права бере участь в міжнародних проектах і програмах. Вчені вузу були задіяні  в реалізації українсько-польського проекту «Формування мережі експертів і організацій в сфері розробки і менеджменту євро-інтеграційних і інфрастуктурних проектів». Проект виконувався в партнерстві з організацією «Європейський діалог» і підтриманий Фондом Стефана Баторія та Посольством Польщі в Києві.

Почесними званнями «Почесний доктор (Doctor Honoris Causa)» та «Почесний професор» Львівського університету бізнесу та права відзначено особливий вклад визначних науковців Німеччини, Польщі, Словаччини у розвиток партнерських відносин у освітянській та науковій сфері, реалізацію спільних проектів, створення спільного міжнародного освітньо-наукового простору у контексті євроінтеграційних процесів.

2015 рік відзначився перемогою Університету у номінації «Приватний вищий навчальний заклад року» на V офіційній церемонії нагородження “Люди Львова-2015”.

Фінансова звітність