Мотиваційний лист при вступі: структура, зразок, рекомендації та написання

Обов’язковою умовою вступу до закладу вищої освіти є написання мотиваційного листа. Він додається до кожної заяви на вступ: і на бюджет, і на контракт. Пояснюємо з прикладами, що написати в мотиваційному листі, щоб переконати приймальну комісію, та на які моменти необхідно звернути увагу.

Мотиваційний лист — це документ, у якому пояснюються причини вступу на відповідну спеціальність у конкретний заклад освіти. Його мета — продемонструвати зацікавленість у майбутній професії та переконливо аргументувати свою кандидатуру.

Коли та як подавати мотиваційний лист

Мотиваційний лист потрібно подавати разом із заявою на вступ через електронний кабінет вступника або в паперовій формі, якщо подаєте документи очно. Для кожної спеціальності потрібно написати окремого листа, якщо бажаєте збільшити шанси зарахування на навчання. Попри те, що мотиваційний лист не додає балів вступникові, він відіграє вирішальну роль у конкурсному відборі, наприклад, при зарахуванні вступників із однаковими балами НМТ/ЗНО.

Особливості мотиваційного листа у 2024 році

 • можна додавати скан-/ фотокопії документів, які засвідчують досягнення: дипломи, сертифікати, свідоцтва про участь у конкурсах / олімпіадах / курсах;
 • перевірятиметься на переконливість змісту, академічну доброчесність (плагіат), коректність мовного оформлення, відповідність вимогам;
 • для кожного закладу вищої освіти та на окремі спеціальності доведеться складати окремі мотиваційні листи;

Підготовка до написання мотиваційного листа

 1. Самоаналіз. Подумайте, в якій сфері вамбуло б цікаво вчитися, та де можете реалізувати свої прагнення.
 2. Зайдіть на сайти обраних закладів освіти, подивіться навчальні програми.
 3. Ознайомтеся на сайті з вимогами щодо написання мотиваційного листа, прикладами. Зверніть увагу: ці вимоги в кожного університету чи коледжу можуть відрізнятися.
 4. Складіть план мотиваційного листа.

Структура мотиваційного листа: зразок

Шапка

Розміщується у правому верхньому куті листа та містить відомості про адресата (ректора / директора) та адресанта (хто пише листа) із зазначенням ПІБ, адреси проживання, електронної пошти, номеру телефону.

Шанобливе звертання

Ім’я по батькові (ректора / директора / голови приймальної комісії – цю інформацію шукайте у вимогах кожного закладу освіти) пишемо у кличному відмінку. Якщо виникнуть труднощі з формою звертання, можна скористатися сервісом генерування звертань. Варто лише вписати у віконце ім’я по батькові у називному відмінку й натиснути кнопку «Звернутися». Звертання у листі можна вирівняти по центру та виділити напівжирним шрифтом / курсивом.

Вступ

Один абзац. Лаконічно поясніть свій вибір університету та як обрана спеціальність сприятиме вашому професійному розвиткові. Вкажіть мінімум дві причини, чим зацікавила обрана навчальна програма. Обов’язково зазначте номер спеціальності та галузі.

Основна частина (самопрезентація)

Може складатися з двох-трьох абзаців. В основній частині потрібно дати вичерпну відповідь, чому мають обрати саме вас як студента:

 • зазначте власні здобутки. Можна написати про високі шкільні бали, володіння мовами. Говорити про захоплення варто, якщо це стосується вибраної спеціальності;
 • опишіть конкретні досягнення. Якщо брали участь у конкурсах, олімпіадах, проєктах, вкажіть точну назву, дату, місце проведення, який результат отримали;
 • акцентуйте на навичках, здібностях, хобі, які можуть бути корисними в навчанні або житті університету: волонтерство, спортивні досягнення, заняття в гуртках тощо;
 • вкажіть факти з життя, які зможуть позитивно вплинути на рішення приймальної комісії, але не маніпулюйте негативним досвідом.

Основна частина має довести, що ви вмотивована особа з чітко визначеною метою.

Висновок

Підсумок (2–3 речення) має підтверджувати готовність здобувати освіту й втілювати плани в обраній професії. Опишіть, що плануєте робити з набутими знаннями і ким себе бачите після завершення навчання (зазначайте конкретні цілі).

Подяка та підпис

Варто проявити люб’язність та висловити подяку за увагу. А також ще раз акцентувати на бажанні вчитися у цьому закладі вищої освіти.

З повагою — ваше ПІБ. Можна додати дату та підпис, якщо подаєте документи очно.

Додатки — це скан- / фотокопії ваших грамот, подяк, сертифікатів тощо.

Якщо ви переживаєте, що маєте недостатньо здобутків, невисокі оцінки, лише зараз зрозуміли, куди хочете вступати чи взагалі не розумієте, що писати у цьому листі — для вас ми підготували ще один приклад мотиваційного листа. І радимо у такому випадку писати не стільки про свої досягнення, скільки про щире бажання навчатися.

Як написати мотиваційний лист для вступу: вимоги 2024

 1. Стиль мотиваційного листа — офіційний, а отже головне — інформативність. Уникайте емоційності, сленгу, абстрактності та художніх висловів.
 2. Обсяг- не більше двох сторінок А4 (250–500 слів). Але чіткі вимоги визначає безпосередньо ЗВО.
 3. Формат документа — PDF або DOC чи DOCX, зазвичай шрифт — Times New Roman, кегль  — 12 або 14.
 4. Пишіть виключно про себе й тільки правду. Ідеальний мотиваційний лист – це завжди особиста історія, де йдеться про вас і вашу зацікавленість.
 5. Конкретизуйте власні досягнення. Якщо немає перемог, пишіть про те, чим хочете займатись, але поки не було можливості.
 6. Розбивайте текст на абзаци, кожен з яких відображає певну думку.
 7. Віддавайте перевагу коротким реченням, але пишіть зв’язним текстом.
 8. Перевірте текст на помилки.
 9. Для натхнення подивіться й інші зразки написання мотиваційних листівдля різних спеціальностей.
 10. Не списуйте й не використовуйте штучний інтелект. Мотиваційні листи перевірятимуть на плагіат, тому завжди перефразовуйте речення із зразків.

Кожен заклад вищої освіти має власні критерії оцінювання та зразок мотиваційного листа, з якими можете ознайомитись на сайті приймальної комісії обраного закладу. Наприклад, можуть враховуватися знання про обраний університет, професійні цілі та інші критерії.

 • мотиваційний , зразок додається:

Мотиваційний лист