УНІВЕРСИТЕТ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

 

 • 011 Освітні, педагогічні науки
 • 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
 • 025 Музичне мистецтво
 • 028 Менеджмент соціокультурної діяльності
 • 053 Психологія
 • 061Журналістика
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
 • 081 Право
 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 241 Готельно-ресторанна справа
 • 242 Туризм і рекреація
 • 281 Публічне управління та адміністрування
 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
 • 293 Міжнародне право

 

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЗВО «ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ ТА ПРАВА»

 

Здійснює набір здобувачів на базі 9 та 11 класу за спеціальностями:

 • 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
 • 081 Право
 • 123 Комп’ютерна інженерія
 • 241 Готельно-ресторанна справа
 • 242 Туризм і рекреація

Випускники отримують свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти, диплом  молодшого бакалавра та мають можливість продовжити навчання на 3 курсі Університету за обраною спеціальністю.