Ухвала Вченої ради ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» «Про визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти»

Стан опрацювання: Затверджений
№ документа: Протокол № 11
Дата: 25.06.2015

Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора Горбоноса Ф. В. “Про визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти”, Вчена рада ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» УХВАЛИЛА:

 1. Інформацію першого проректора Горбоноса Ф. В. взяти до уваги.
 2. Затвердити “Процедуру внутрішнього забезпечення якості вищої освіти”.
 3. Проректорам, деканам факультетів, завідувачам кафедр, керівникам відділів, підрозділів забезпечити неухильне дотримання процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Ухвала Вченої ради ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» «Про затвердження зразку та порядку виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам»

Стан опрацювання: Затверджений
№ документа: Протокол № 10
Дата: 28.05.2015

Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора Горбоноса Ф. В., Вчена рада ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» УХВАЛИЛА:

 1. Інформацію першого проректора Горбоноса Ф. В.«Про затвердження зразку та порядку виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам» взяти до уваги.
 2. Затвердити “Положення про порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту” та зразок власного документа про вищу освіту.
 3. Відповідальним особам забезпечити своєчасне виконання обов”язків, передбачених Положенням про порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту.

Ухвала Вченої ради ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» «Про затвердження стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу»

Стан опрацювання: Затверджений
№ документа: Протокол № 9
Дата: 30.04.2015

Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора Горбоноса Ф. В., Вчена рада ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» УХВАЛИЛА:

 1. Інформацію першого проректора Горбоноса Ф. В.«Про затвердження стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу» взяти до уваги.
  2. Завідувачам кафедр, керівникам відділів, підрозділів:
 • забезпечити виконання стратегії;
 • продовжити діяльність з розробки перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу.

Ухвала Вченої ради ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» «Про стан і перспективи розвитку електронного наукового архіву університету»

Стан опрацювання: Затверджений
№ документа: Протокол № 8
Дата: 26.03.2015

Заслухавши та обговоривши доповідь завідіувача бібліотекою Столяр О.І., Вчена рада ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» УХВАЛИЛА:

 1. Інформацію директора бібліотеки Столяр О.І. «Про стан і перспективи розвитку електронного наукового архіву університету» взяти до уваги.
  2. Завідувачу бібліотеки:
 • забезпечити наповнення бази даних електронного наукового архіву;
 • передбачити включення до електронного наукового архіву університету текстів авторефератів дисертацій, відомостей про авторські свідоцтва та патенти, які отримані працівниками університету.
 1. Завідувачам кафедр, керівникам підрозділів для якісного наповнення електронного наукового архіву та архівування наукових та навчальних праць:
 • забезпечити надання бібліотеці інформації про опубліковані працівниками підрозділів наукові праці, не пізніше місяця після їх опублікування;
 • забезпечити передавання до бібліотеки повнотекстових електронних копій публікацій із використанням можливостей самостійного розміщення власних публікацій у електронному науковому архіві працівниками університету.

Ухвала Вченої ради ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» «Студентське самоврядування у Львівському університеті бізнесу та права, стан та перспективи розвитку»

Стан опрацювання: Затверджений

№ документа: Протокол № 9

Дата: 30.04.2015

Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора Горбоноса Ф. В. про стан та перспективи розвитку студентського самоврядування у Львівському університеті бізнесу та права, Вчена рада УХВАЛИЛА:

 1. Інформацію першого проректора Горбоноса Ф. В. про стан та перспективи розвитку студентського самоврядування взяти до уваги.
  2. Завідувачу навчально-методичного відділу Войтович О.О. привести розділ Статуту університету «Студентське самоврядування в університеті» у відповідність до чинного законодавства.
  3. Рекомендувати органам студентського самоврядування розробити нове Положення про органи студентського самоврядування, узгоджене з чинним законодавством та Статутом університету.
  4. Проректору з виховної роботи Бриньку Б. С. щорічно розробляти план заходів з реалізації молодіжної політики у Львівському університеті бізнесу та права у рамках співпраці з органами студентського самоврядування університету.
  6. Кураторам спільно з органами студентського самоврядування забезпечувати реалізацію засад молодіжної політики університету відповідно до затвердженого плану заходів.

Ухвала Вченої ради ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» «Міжнародна наукова співпраця університету»

Стан опрацювання: Затверджений
№ документа: Протокол № 10
Дата: 28.05.2015

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з міжнародних відносин Каспрука І.І., Вчена рада ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» відзначила, що в університеті існують передумови для ефективної реалізації міжнародної наукової співпраці, зокрема:

 • кадровий потенціал, у тому числі 23 д.н. та 57 к.н.;
 • інфраструктура інформаційного супроводу;
 • угоди про співпрацю в науковій та освітній діяльності із закордонними університетами та науковими установами;
 • видання збірників наукових праць міжнародного рівня.

Разом з тим, розвитку міжнародної наукової співпраці не сприяють: недостатня кількість науково-дослідних робіт за міжнародними грантами; низька активність подання проектних заявок на здобуття міжнародних грантів; використання не в повній мірі потенціалу наявних в університеті угод із закордонними партнерами.
Виходячи із вищезазначеного, Вчена рада ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» УХВАЛИЛА:

 1. Інформацію проректора з міжнародних відносин Каспрука І.І. про міжнародну наукову співпрацю університету взяти до уваги.
  2. Проректору з міжнародних відносин Каспруку І.І., проректору з наукової роботи Мельничук Н.Ю., завідувачу науково-дослідного відділу Кошовому Б.-П.О., завідувачам кафедр створити робочу групу з питань опрацювання міжнародних грантів та посилення використання потенціалу угод із закордонними партнерами.

Ухвала Вченої ради ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» «Про впровадження системи електронного документообігу в університеті»

Стан опрацювання: Затверджений
№ документа: Протокол № 11
Дата: 25.06.2015

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора Ф.В.Горбоноса «Про впровадження системи електронного документообігу в університеті» Вчена рада ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
УХВАЛИЛА:

1.Інформацію про стан та потреби у впровадженні системи електронного документообігу взяти до уваги.
2.Проректору по кадровій роботі Шпелику А. Л. розробити план заходів щодо впровадження в університеті системи електронного документообігу.
3.Завідувачам кафедр та керівникам підрозділів активізувати діяльність з впровадження електронної пошти, подачі інформації, призначеної для опублікування на веб-сайті університету.

Ухвала Вченої ради ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» «Про готовність матеріально-технічної бази Університету до нового навчального року»

Стан опрацювання: Затверджений

№ документа: Протокол № 1

Дата: 27.08.2015

Заслухавши і обговоривши доповідь першого проректора Горбоноса Ф.В. «Про готовність матеріально-технічної бази університету до нового навчального року» вчена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Матеріально-технічну базу Університету до нового 2015/2016 навчального року вважати готовою.
 2. Проректору Горбоносу Ф.В.:

2.1 розробити заходи щодо забезпечення життєдіяльності університету в осінньо-зимовий період з врахуванням можливого зменшення обсягів подачі газу та інших енергоносіїв.

2.2 за участю керівників всіх структурних підрозділів сформувати План ремонтно-відновлювальних робіт на 2016 рік на об’єктах університету, які їх потребують.

2.4 пріоритетним напрямком при формуванні Плану робіт в Університеті на 2016 рік вважати заходи з енергозаощадження.

 1. Керівникам структурних підрозділів:

4.1 вжити заходів і здійснювати контроль щодо економного використання паливно-енергетичних ресурсів і споживання води на об’єктах університету, які знаходяться в сфері їх діяльності;

4.2 надати пропозиції щодо проведення ремонтно-відновлювальних робіт у 2016 році на закріплених за ними об’єктах, модернізації та оновлення лабораторного обладнання (в межах кошторисів інститутів).

Ухвала Вченої ради ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» «Про виконання ухвал Вченої ради університету»

Стан опрацювання: Затверджений
№ документа: Протокол № 2
Дата: 24.09.2015

За матеріалами доповіді голови Вченої ради університету проф. Янковської Л.А. та результатами обговорення Вчена рада університету

УХВАЛИЛА:

1.Інформацію про виконання ухвал Вченої ради університету взяти до уваги.
2.Відзначити, що в університеті налагоджено механізм виконання ухвал Вченої ради університету, видаються накази з їх реалізації.
3.Розглянуті ухвали Вченої ради університету в цілому виконано, а окремі їх пункти перебувають на стадії виконання.
4.Особам, відповідальним за виконання ухвал і наказів, вжити заходів щодо їх реалізації.

Ухвала Вченої ради ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» «Про підготовку фахівців на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти відповідно до нового Переліку галузей знань і спеціальностей

Стан опрацювання: Затверджений
№ документа: Протокол № 3
Дата: 29.10.2015

Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора  проф. Горбоноса Ф.В. Вчена рада ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» ухвалила:

 1. Інформацію про підготовку фахівців на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти відповідно до нового Переліку галузей знань і спеціальностей 2015 року, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 29.04.2015р. , взяти до уваги.
  2. Завідувачу навчально-методичного відділу Войтович О.О. розробити пропозиції щодо переліку спеціальностей, за якими буде здійснюватись прийом вступників на перший курс у 2016 р., з визначенням базових кафедр.
  3. Завідувачам кафедр:
 • створити навчально-методичні комісії спеціальностей Переліку 2015 року;
 • сформувати пропозиції щодо ліцензованих обсягів спеціальностей, за якими буде здійснюватися зарахування на перший курс навчання, для подання до МОН України.
 1. 4. Адміністрації Університету сприяти роботі комісіям спеціальностей щодо співпраці із розробниками освітніх програм в інших ВНЗ та МОН України.

Ухвала Вченої ради ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» «Про хід реалізації Програми розвитку університету у сфері науково- інноваційної діяльності»

Стан опрацювання: Затверджений
№ документа: Протокол № 4
Дата: 26.11.2015

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової роботи Н.Ю.Мельничук, Вчена рада ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»

УХВАЛИЛА:

 1. Інформацію проректора з наукової роботи Н.Ю.Мельничук «Про хід реалізації Програми розвитку університету у сфері науково- інноваційної діяльності» взяти до уваги.
  2. Завідувачам кафедр:
 • сприяти формуванню наукових груп та забезпечити контроль за підготовкою проектних заявок для участі у Програмі HORYZON 2020;
 • проаналізувати результати виконання науково-дослідних робіт та результати впровадження науково-дослідних робіт.

Ухвала Вченої ради ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» з питання «Про освітню діяльність коледжу Львівського університету бізнесу та права»

Стан опрацювання: Затверджений
№ документа: Протокол № 5
Дата: 31.12.2015

Заслухавши та обговоривши доповідь директора коледжу Сюшко С.М. Вчена рада ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» ухвалила:

 1. Інформацію про освітню діяльність коледжу взяти до уваги.
  2. Директору коледжу Сюшко С.М. розробити план заходів щодо реалізації ступеневої освіти, враховуючи позитивний досвід здобуття наступного освітнього рівня професійно-орієнтованими випускниками коледжів та розробити заходи щодо ліцензування підготовки «молодшого бакалавра».

Ухвала Вченої ради ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» «Про стан охорони праці та пожежної безпеки в університеті та заходи щодо її покращення»

Стан опрацювання: Затверджений
№ документа: Протокол № 6
Дата: 29.01.2016

Заслухавши і обговоривши доповідь першого проректора  проф. Горбоноса Ф.В. «Про стан охорони праці та пожежної безпеки в університеті та заходи щодо її покращення» Вчена Рада

УХВАЛИЛА:

 1. Інформацію першого проректора проф. Горбоноса Ф.В. взяти до відома.
  2. Першому проректору проф. Горбоносу Ф.В.:

2.1 спільно з профкомом працівників розробити план заходів щодо покращення стану охорони праці та пожежної безпеки у 2016 р. згідно з колективним договором і відповідними приписами;

2.2 забезпечувати надання методичної та практичної допомоги підрозділам університету щодо реалізації заходів з охорони праці та пожежної безпеки;

2.3 спільно з завідувачами кафедр, керівниками структурних підрозділів університету забезпечити навчання і перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки.

 1. Завідувачам кафедр, керівникам структурних підрозділів:

5.1 організувати роботу з персоналом щодо беззаперечного виконання норм та правил з пожежної безпеки і охорони праці;

5.2 забезпечувати дотримання нормативних вимог щодо проходження первинного та періодичних медичних оглядів працівників та студентів університету.

Ухвала Вченої ради ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» «Про навчально-інформаційне забезпечення студентів кафедрами університету та ведення технічної кафедральної документації»

Стан опрацювання: Затверджений
№ документа: Протокол № 7
Дата: 26.02.2016

Заслухавши і обговоривши доповідь завідувачів кафедр університету Вчена Рада

УХВАЛИЛА:

 1. Інформацію прийняти до відома.
 2. На тих кафедрах, де є відставання по веденню технічної кафедральної документації усунути недоліки в роботі.

Ухвала Вченої ради ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» «Про хід профорієнтаційної роботи серед випускників шкіл і молоді»

Стан опрацювання: Затверджений
№ документа: Протокол № 8
Дата: 31.03.2016

Заслухавши і обговоривши доповідь Томюка І.М. університету Вчена Рада

УХВАЛИЛА

 1. Інформацію взяти до відома.
 2. Посилювати роботу з залучення абітурієнтів з середовища випускників шкіл і молоді у зв’язку з наближенням вступної кампанії