Набуття навиків практичної роботи є надзвичайно важливим для студентів напряму „правознавство”, які повинні надавати грамотну правову допомогу населенню України, сприяючи таким чином підвищенню рівня захисту прав та свобод людини і громадянина та встановленню принципу верховенства права.

 

Об’єктом курсу “Основи організації та діяльності юридичних клінік в Україні” є сучасна теорія та практика створення та діяльності юридичних клінік в Україні та за її межами,  зокрема, позовних заяв. Предметом курсу є норми, які регулюють діяльність юридичних клінік в Україні.

Метою курсу “Основи організації та діяльності юридичних клінік в Україні” , створеного для юридичної клініки „Viribus unitis» при Львівському університеті бізнесу та права ” є формування аналітичних знань та практичних умінь щодо організації діяльності юридичної клініки, правового забезпечення її діяльності і здійснення надання правової допомоги населенню України. Завданнями курсу “Основи організації та діяльності юридичних клінік в Україні”  є:
на понятійному рівні:

  • ознайомлення студентів із основними категоріями та поняттями курсу “Основи організації та діяльності юридичних клінік в Україні”, видами та типами юридичних клінік, правовими основами їхньої діяльності
  • ознайомлення студентів юридичного факультету із порядком ведення справ у юридичній клініці, правилами консультування, етичними нормами, які регулюють діяльність юристів;

на фундаментальному рівні:

  • вивчення теоретичних основ правоосвітньої та правозахисної діяльності;
  • ознайомлення студентів юридичного факультету Львівського університету бізнесу та права із основними видами та типами правозахисної і правоосвітньої діяльності;

на практично-творчому рівні:

  • формування практичних навиків у студентів у сфері правозахисної діяльності.

Матеріал курсу “Основи організації та діяльності юридичних клінік в Україні”  тісно пов’язаний із теорією держави та права, цивільним правом, кримінальним правом, цивільно-процесуальним правом, кримінально-процесуальним правом, господарським правом і процесом, трудовим правом та правом соціального забезпечення, адміністративним правом, а також спеціальними курсами, присвяченими діяльності судових та правоохоронних органів в Україні та закордоном.

 

Студенти повинні вміти:

  • на репродуктивному рівні правильно визначати суть та зміст правової допомоги, яку вони вповноважені самостійно надавати;
  • на евристичному рівні формувати власну точку зору щодо правил оформлення, порядку здійснення правозахисної діяльності;

на творчому рівні моделювати шляхи розвитку юридичної клінічної освіти в Україні, рекомендувати напрями розвитку своєї юридичної клініки