Спеціалізована вчена рада Д 35.140.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора економічних наук за спеціальностями:

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами;
08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

____________________