Спеціалізована вчена рада Д 35.140.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора економічних наук за спеціальностями:

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами;
08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

____________________

Дяченко Катерина Сергіївна

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента 1

Відгук опонента 2

Роман Любомир Петрович

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента 1

Відгук опонента 2

Крамар  Олег  Михайлович

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента 1

Відгук опонента 2

Щебель Андрій Іванович

Автореферат

Дисиртація

Відгук опонента 1

Відгук опонента 2