Прийом до аспірантури Університету за очною (денною, вечірньою) та заочною формою навчання здійснюється за такими спеціальностями (Перелік спеціальностей затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266):

Шифр

спеціальності

Назва спеціальності Вартість підготовки

(за 1 навчальний рік)

051 Економіка 17 900, 00 грн.
073 Менеджмент 17 900, 00 грн.
075 Маркетинг 17 900, 00 грн.
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 17 900, 00 грн.
081 Право 18 900, 00 грн.
232 Соціальне забезпечення 17 900, 00 грн.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються громадяни України та іноземні громадяни, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» або «спеціаліст».

Прийом зазначених нижче документів – з 01 серпня по 15 жовтня 2016 р.

Початок навчання – 01.11.2016 р.

Термін підготовки – 4 роки.

Перелік необхідних документів

 1. Заява встановленого зразка.
 2. копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);
 3. особовий листок з обліку кадрів (форма П-2ДС);
 4. 2 фотокартки 3×4;
 5. згоду на обробку персональних даних;
 6. автобіографію, написану власноруч;
 7. копії паспорта та ідентифікаційного коду;
 8. список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної спеціальності;
 9. копію трудової книжки;
 10. сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) (за наявності);
 11. протокол співбесіди з потенційним науковий керівником про рекомендацію до вступу.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити з:

 • спеціальності – в обсязі відповідної навчальної програми рівня вищої освіти магістра;
 • іноземної мова в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступника, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняють від складення вступного іспиту з іноземної мови.

Контакти:

cie-lubp@ukr.net – відділ аспірантури та докторантури

вул. Кульпарківська 99