Прийом до аспірантури Університету за очною (денною, вечірньою) та заочною формою навчання здійснюється за такими спеціальностями (Перелік спеціальностей затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266):

Шифр

спеціальності

Назва спеціальності Вартість підготовки

(за 1 навчальний рік)

051 Економіка 19 900, 00 грн.
073 Менеджмент 19 900, 00 грн.
075 Маркетинг 19 900, 00 грн.
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 19 900, 00 грн.
081 Право 26 000, 00 грн.
232 Соціальне забезпечення 19 900, 00 грн.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються громадяни України та іноземні громадяни, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» або «спеціаліст».

Прийом заяв та документів від вступників здійснюється у паперовій
формі  і  триває два рази на рік: з 1 вересня  по  31 вересня 2019
року та з 10.01. 2020 р. по 10.02.2020р.

Рейтинговий список вступників, які вступають до аспірантури для
здобуття ступеня доктора філософії, із зазначенням рекомендованих до
вступу приймальною комісією формується за результатами іспитів.

Вступні випробування проводяться з 01.10.2019 р. по 28.10.2019 р. та з
11.02. 2020 р. по 25.02.2020 р.

Конкурсний відбір вступників проводиться з 28.10.2019 по 31.10.2019
рр. та 25.02. 2020 р. по 28.02.2020 р.

Зарахування вступників відбувається до 01 листопада 2019 року та до 01
березня 2020 року на основі рішення Приймальної комісії до аспірантури
за результатами вступних випробувань, наявності оплати за навчання.

Термін підготовки – 4 роки.

Перелік необхідних документів

 1. Заява встановленого зразка.
 2. Копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);
 3. Особовий листок з обліку кадрів (форма П-2ДС);
 4. 2 фотокартки 3×4;
 5. Згода на обробку персональних даних;
 6. Автобіографія, написана власноруч;
 7. Копія паспорта та ідентифікаційного коду;
 8. Список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної спеціальності;
 9. Копія трудової книжки;
 10. Сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) (за наявності);
 11. Протокол співбесіди з потенційним науковим керівником про рекомендацію до вступу.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити з:

 • спеціальності – в обсязі відповідної навчальної програми рівня вищої освіти магістра;
 • іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступника, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняють від складення вступного іспиту з іноземної мови.

Контакти:

cie-lubp@ukr.net – відділ аспірантури та докторантури

вул. Кульпарківська 99